Òrgans de Govern

 Descarregar Pdf

Els òrgans de govern i representació de l'Escola Politècnica Superior són els següents:

Junta Escola

És l'òrgan col·legiat de representació i govern ordinari de l'Escola que, segons l'article 7 del reglament del centre, està format per 80 membres que representen a tota la comunitat educativa: estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis.

 • Membres de la Junta d'Escola - Constitució de la Junta d'Escola: el dia 13 de gener de 2023
 • Membres del Consell de l'Estudiantat: escollits en les eleccions del dia 1 i 2 de desembre de 2022
 • Membres del PDI i PAS: escollits en les eleccions de renovació de Juntes de centres i Consells de departaments els dies 21 i 22 de desembre de 2022

Membres de la Junta d'Escola

Alás Tomás, Pablo

Algueró Manrique, Meritxell

Alsinet Bernadó, Teresa

Arderiu Esteban, Marc

Argelich Roma, Josep

Argilés Lordan, Guillem

Badia Pascual, Ferran

Baquero Armans, Grau Barrau, Jérôme

Bartolí Soler, Esther

Berrichi Haylany, Abdellah  Bradineras Esco, Francisco Javier

Bret Zurita, Maria José

Cabeza Fabra, Luisa Fernanda Cabiscol Teixidó, Maria Alba

Cañadas Rico, Marc 

Canales Viladrich, Enric Carlota Tazi, Nora

Carrobé Montalvo, Guillem

Castell Casol, Albert Oriol  Coll Amengual, Joan

Colome Montero, Jordi

Coma Arpon, Julià Cores Prado, Manuel Fernando

Dalfo Simo, Cristina

de Gracia Cuesta, Álvaro García González, Roberto

Garcia Rodriguez, Isaac Antonio

Garrido Navarro, Juan Enrique Garriga Castillo, Juan Antonio

Gil Iranzo, Rosa Maria

Gimeno Illa, Juan Manuel Giné De Sola, Francisco Jose

González Toré, Pol

Granollers i Saltiveri, Toni Grau Montaña, Maite

Grau Morreres, Gema Dolores

Gregorio López, Eduard Guirado Fernández, Fernando

Herrero Ribes, Jose Angel

Lerida Monso, Josep Lluis Lesan Pujol, Núria

López Lorenzo, Ignacio

López Solé, Raquel Manubens Do Nascimento, Tomas David

Martínez Rius, Roger

Martínez Selles, Sergi Martorell Boada, Ingrid

Mateo Fornés, Jordi

Maza Sabido, Susana Medrano Martorell, Marc

Millán Gómez, José Sebastián

Miret Biosca, Josep Maria Moltó Aribau, María Margarita

Navarro Pérez, Maria

Nogués Aymamí, Miquel Oliva Solé, Marta

Pagès Bernaus, Adela

Pallejà Cabré, Tomàs Pellitero Garcia, Alejandro

Pérez Luque, Gabriel

Planes Cid, Jordi Rahman Nopur, Aticor

Roig Mateu, Concepció

Ros Gorné, Isabel Saiz Vela, Albert

Sala Marqués, Josep

Sanz Dies, Ricardo Sayago Barrantes, Sergio

Sebé Feixas, Francisco

Serra Gonzalez, Alexandre Solé Cutrona, Cristian

Teixidó Cairol, Mercè

Torres Espuña, Isaac  Tresanchez Ribes, Marcel

Valls Giner, Mireia

Valls Marsal, Magda Vicente, Ricard

Vilaplana Mayoral, Jordi

 Virgili Gomà, Jordi  

 

Comissió Permanent

La Comissió permanent és un òrgan de representació permanent de la Junta d'Escola i les decisions que prengui en el seu àmbit seran vinculats per a l'equip directiu. Està formada per 15 membres que representen a tota la comunitat educativa.

Pendent de renovació per la Junta d'Escola constituïda el passat 13 de gener de 2023.

 • Directora: Magda Valls
 • Cap d'estudis Enginyeria Industrial i Arquitectura Tècnica i Edificació: Jérôme Barrau
 • Cap d'estudis Enginyeria Informàtica: Josep Lluís Lérida
 • Cap d'estudis Campus Igualada: Grau Baquero
 • Secretària acadèmica: Margarita Moltó 
 • Professorat a temps complet: Jaume Giné, Josep M. Miret, Isaac Garcia, Concepció Roig, Francesc Giné, Daniel Chemisana Francesc Clarià
 • Professorat a temps parcial: Josep ArgelichBernat Esteban
 • PAS: Ricard Vicente
 • Estudiants: Patricia R. Larroca, Albert Gómez, Marta Albets, Diego Homa, Jassine El kihalCarlos Saltó

Comissió d'Estudis

Hi ha tres comissions d'estudis corresponents a les tres branques de coneixement impartides des de l'Escola: informàtica, industrials i arquitectura tècnica que garanteixen la coherència i la interrelació de les matèries dels respectius plans d'estudis. La Comissió d'Estudis es reuneix en sessió ordinària com a mínim dues vegades a l'any. Els seus membres representen a tota la comunitat educativa.

 

Comissió d’estudis de la titulació de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

 • Cap d'estudis titulacions Arquitectura Tècnica: José S. Millan
 • Professorat Departament ADE: Natàlia Aldaz
 • Professorat Departament MACS: Daniel Chemisana
 • Professorat Departament DIEI: Lídia Rincón
 • Professorat Departament E AGROF: Eduard Gregorio
 • Professorat Departament Matemàtica: Maite Grau
 • Professorat Departament D. Públic: Antonio Ezquerra
 • Coordinador Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: Julià Coma
 • Estudiantats: Nil Garcia, Manel Guerrera i Clàudia Lídia Pubill

 

Comissió d’estudis de les titulacions d'Informàtica

 • Cap d'estudis titulacions Grau en Enginyeria Informàtica i Màster en Informàtica: Josep Lluís Lérida
 • Cap d'estudis Campus Igualada: Adela Pagès
 • Professorat Departament ADE: Margarita Moltó
 • Professorat Departament MACS: Joan Ignasi Rosell
 • Professorat Departament DIEI: Tere Alsinet
 • Professorat Departament DIEI (GDDTC): Mercè Teixidó
 • Professorat Departament Matemàtica: Francesc Sebé
 • Coordinador Grau en Enginyeria Informàtica: Nacho López
 • Coordinador Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE: Sílvia Miquel
 • Coordinador Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Computació: Jordi Vilaplana
 • Coordinador Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives: Rosa M. Gil
 • Coordinador Màster en Enginyeria Informàtica: Francesc Sebé
 • Coordinador Màster en Experiència d'Usuari: Juan Enrique Garrido
 • Comissió Estudis Màster Informàtica: Juan Enrique Garrido i Fernando Cores
 • Comissió Estudis Màster Experiència d'Usuari: Roberto García i Sergio Sayago
 • Estudiantat: Josep Sala, Pablo Alás, Isaac Torres, Marc Cervera, Pol Triquell, Sara Serrano, Maria Navarro, Jon Gómez, Xavier Vila, Diego Vazquez i Jordi Colomé

 

Comissió d'estudis de les titulacions d'Industrials

 • Cap d'estudis titulacions Industrials: José S. Millan
 • Cap d'estudis Campus Igualada: Adela Pagès
 • Professorat Departament ADE: Margarita Moltó
 • Professorat Departament MACS: Ferran Badia
 • Professorat Departament DIEI: Alba Cabiscol
 • Professorat Departament E AGROF: Javier Bradineras
 • Professorat Departament Matemàtica: Isaac Garcia
 • Professorat Departament Química: Jordi Casanovas
 • Coordinador Grau en Enginyeria Mecànica:Daniel Chemisana
 • Coordinador Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: Marcel Tresánchez
 • Coordinador Grau en Enginyeria Mecànica:Daniel Chemisana
 • Coordinador Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat: Eduard Gregorio
 • Coordinador Grau en Enginyeria Química: Esther Bartolí
 • Coordinador Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística: Josep M. Rius
 • Coordinador Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i ADE: Albert Saiz
 • Coordinador Màster en Enginyeria Industrial: Miquel Nogués
 • Coordinador Màster en Enginyeria del Cuir: Felip Combalia
 • Comissió  Estudis Màster Industrial: Luisa F. Cabeza Cristian Solé.
 • Comissió  Estudis Màster del Cuir: Esther Bartolí i Adela Pagès
 • Estudiantats: Salma Assiad, Guillem Carrobé, Marc Arderiu, Gerard Pérez-López, Sergi Palacios, Pau de Blas, Gabriel Busquet, Marta Quintana, Nídia Bellido, Anna Aroca i Natàlia Compte

Comissió de Qualitat

a) El director o la directora, que n’exerceix la presidència: Magda Valls Marsal.

b) La persona responsable de qualitat: Concepció Roig Mateu

c) Els vicedirectors/les vicedirectors amb funcions de caps d'estudis.

• Cap d’estudis de les titulacions d’informàtica: Josep L. Lérida Monsó

• Cap d’estudis de les titulacions d’industrials i Arquitectura Tècnica: José S. Millán Gómez

• Cap d’estudis titulacions Enginyeria al Campus Igualada: Adela Pagès Bernaus

d) Els coordinadors i coordinadores de grau i de màsters.

• Coordinador del Grau en Enginyeria Informàtica: Nacho López Lorenzo

• Coordinador del Grau en Enginyeria Informàtica - Igualada: Jordi Vilaplana Mayoral

• Coordinadora del Doble Grau en Enginyeria informàtica i Administració i Direcció d’Empreses: Sílvia Miquel Fernández

• Coordinador de Grau en Enginyeria Mecànica: Daniel Chemisana Villegas

• Coordinador del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: Marcel Tresánchez Ribes

• Coordinador del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat: Eduard Gregorio López

• Coordinador del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística: Josep Maria Rius Torrentó

• Coordinador del Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Administració i Direcció d’Empreses: Albert Saiz Vela

• Coordinadora del Grau en Enginyeria Química: Esther Bartolí Soler

• Coordinador del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: Julià Coma Arpón

• Coordinadora del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives: Rosa M. Gil Iranzo

• Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica: Francesc Sebé Feixas

• Coordinador del Màster en Enginyeria Industrial: Miquel Nogués Aymamí

e) El cap o la cap del Negociat Academicodocent: Gemma Grau Morreres

f) Dos representants dels estudiants: Maria Navarro Pérez (grau) i Mercè Piñol (Màster).

g) El gestor o gestora de qualitat del centre, que n’exerceix la secretaria: Montse Espuñes Marsol

Comissió Electoral

Pendent de renovació per la Junta d'Escola constituïda el passat 13 de gener de 2023.

 • Directora: Magda Valls
 • Secretaria acadèmica: Margarita Moltó
 • Representant del departament de Matemàtica: Isaac Garcia
 • Representant del departament DIEI: Alba Cabiscol
 • Representant del PAS: Isabel Ros
 • Representants dels estudiants: Maria Navarro i Isaac Torres

Comissions Consultives

Són comissions dedicades a algun aspecte específic. Les diverses comissions consultives estudien, per iniciativa pròpia, per encàrrec de la Junta d'Escola o de la Comissió Permanent, els temes propis del seu àmbit.

 

COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió de Recerca: Francesc Solsona

Comissió Econòmica: Francesc Giné

Comissió d'Ordenació Acadèmica: Magda Valls i Sara El harrak Bennouna

Comissió del PAS: Ricard Vicente

 

COMISSIONS NO DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió de Personal Acadèmic: Carles Capdevila, Rosa Maria Gil, Jérôme Barrau, Carlos Ansótegui Daniel Chemisana

Comissió d’Avaluació i Millora de la Docència: Ferran Badia, Francesc Giné Joan Ignasi Rosell

Comissió de Cooperació Internacional: Lídia Rincon

Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat: Cristian Solé

Comissió de Cultura: Margarita Moltó

Comissió de Política Lingüística: Maite Grau Carles Capdevila

Comissió de seguiment del Pla de Dedicació Acadèmica del Professorat: Carles Capdevila, Ferran Badia, Maite Grau Rosa Maria Gil

Comissió de Medi Ambient: Jordi Martínez Ricard Vicente

Comissió de Publicacions: Eduard Gregori

Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU): Fernando GuiradoGabriel Pérez

Comissió de Formació Contínua: Ferran Badia Gabriel Pérez

 

ALTRES COMISSIONS ESTATUTÀRIES O LEGALS

Comissió de Convalidacions: Maite Grau Magda Valls

Comissió d’Avaluació de la Universitat: Ferran Badia, Carles Capdevila, Francesc Giné, Carlos AnsóteguiIgnacio López

Comissió de Seguiment del Codi Ètic de la UdL: Francesc Giné

Comissió acadèmica del programa de doctorat: Josep Maria Miret

   Darrera modificació: