Òrgans de Govern

 Descarregar Pdf

Els òrgans de govern i representació de l'Escola Politècnica Superior són els següents:

Junta Escola

És l'òrgan col·legiat de representació i govern ordinari de l'Escola que, segons l'article 7 del reglament del centre, està format per 80 membres que representen a tota la comunitat educativa: estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis.

 • Membres de la Junta d'Escola - Constitució de la Junta d'Escola: el dia 13 de gener de 2023
 • Membres del Consell de l'Estudiantat: escollits en les eleccions del dia 1 i 2 de desembre de 2022
 • Membres del PDI i PAS: escollits en les eleccions de renovació de Juntes de centres i Consells de departaments els dies 21 i 22 de desembre de 2022

Membres de la Junta d'Escola

Alás Tomás, Pablo

Algueró Manrique, Meritxell

Alsinet Bernadó, Teresa

Arderiu Esteban, Marc

Argelich Roma, Josep

Argilés Lordan, Guillem

Badia Pascual, Ferran

Baquero Armans, Grau Barrau, Jérôme

Bartolí Soler, Esther

Berrichi Haylany, Abdellah  Bradineras Esco, Francisco Javier

Bret Zurita, Maria José

Cabeza Fabra, Luisa Fernanda Cabiscol Teixidó, Maria Alba

Cañadas Rico, Marc 

Canales Viladrich, Enric Carlota Tazi, Nora

Carrobé Montalvo, Guillem

Castell Casol, Albert Oriol  Coll Amengual, Joan

Colome Montero, Jordi

Coma Arpon, Julià Cores Prado, Manuel Fernando

Dalfo Simo, Cristina

de Gracia Cuesta, Álvaro García González, Roberto

Garcia Rodriguez, Isaac Antonio

Garrido Navarro, Juan Enrique Garriga Castillo, Juan Antonio

Gil Iranzo, Rosa Maria

Gimeno Illa, Juan Manuel Giné De Sola, Francisco Jose

González Toré, Pol

Granollers i Saltiveri, Toni Grau Montaña, Maite

Grau Morreres, Gema Dolores

Gregorio López, Eduard Guirado Fernández, Fernando

Herrero Ribes, Jose Angel

Lerida Monso, Josep Lluis Lesan Pujol, Núria

López Lorenzo, Ignacio

López Solé, Raquel Manubens Do Nascimento, Tomas David

Martínez Rius, Roger

Martínez Selles, Sergi Martorell Boada, Ingrid

Mateo Fornés, Jordi

Maza Sabido, Susana Medrano Martorell, Marc

Millán Gómez, José Sebastián

Miret Biosca, Josep Maria Moltó Aribau, María Margarita

Navarro Pérez, Maria

Nogués Aymamí, Miquel Oliva Solé, Marta

Pagès Bernaus, Adela

Pallejà Cabré, Tomàs Pellitero Garcia, Alejandro

Pérez Luque, Gabriel

Planes Cid, Jordi Rahman Nopur, Aticor

Roig Mateu, Concepció

Ros Gorné, Isabel Saiz Vela, Albert

Sala Marqués, Josep

Sanz Dies, Ricardo Sayago Barrantes, Sergio

Sebé Feixas, Francisco

Serra Gonzalez, Alexandre Solé Cutrona, Cristian

Teixidó Cairol, Mercè

Torres Espuña, Isaac  Tresanchez Ribes, Marcel

Valls Giner, Mireia

Valls Marsal, Magda Vicente, Ricard

Vilaplana Mayoral, Jordi

 Virgili Gomà, Jordi  

 

Comissió Permanent

La Comissió permanent és un òrgan de representació permanent de la Junta d'Escola i les decisions que prengui en el seu àmbit seran vinculats per a l'equip directiu. Està formada per 15 membres que representen a tota la comunitat educativa.

Aprovada per la Junta d'Escola del 21 de desembre de 2023.

 • Directora: Magda Valls Marsal
 • Secretària acadèmica: Margarita Moltó 
 • Cap d'estudis Enginyeria Industrial i Arquitectura Tècnica i Edificació: José S. Millán Gómez
 • Cap d'estudis Enginyeria Informàtica i Disseny Digital: Josep Lluís Lérida Monsó
 • Cap d'estudis Enginyeria Campus Igualada: Adela Pagès Bernaus
 • PDI Permanent: Josep M. Miret Biosca, Isaac Garcia Rodríguez, Gabriel Pérez Luque, Toimàs Pallejà Cabré, Fernando Cores Pardo i Josep Argelich Romà
 • PDI Temporal: Mercè Teixidó Carol i Eduard Clotet Bellmunt
 • PTGAS: Isabel Ros Gorné
  Estudiants: Isaac Torres Espuña, Núria Lesan Pujol, Roger Villarroya, Laura Martí Enseñat, Sergi Barón Pascual i Maria Martínez Santolaria

Comissió d'Estudis

Hi ha tres comissions d'estudis corresponents a les tres branques de coneixement impartides des de l'Escola: informàtica, industrials i arquitectura tècnica que garanteixen la coherència i la interrelació de les matèries dels respectius plans d'estudis. La Comissió d'Estudis es reuneix en sessió ordinària com a mínim dues vegades a l'any. Els seus membres representen a tota la comunitat educativa.

Aprovades per la Junta d'Escola del 21 de desembre de 2023.

 

Comissió d’estudis de la titulació de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

 • Cap d'estudis titulacions Arquitectura Tècnica: José S. Millan
 • Professorat Departament EE: Natàlia Aldaz
 • Professorat Departament QFCAS: Daniel Chemisana
 • Professorat Departament EIE: Lídia Rincón
 • Professorat Departament CEFA: Eduard Gregorio
 • Professorat Departament MAT: Maite Grau
 • Professorat Departament DRET: Antonio Ezquerra
 • Coordinador Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: Julià Coma
 • Estudiantats: Nicolás Michelutti, Althea Jade Aninto Perillo, Neus Mas Gaspà, Núria Valls Mas, Ferran Casas Espitia,  Marc Larumbe Bellostes, Guillem Mallofré Nebot i Gemma Morell Olle 

 

Comissió d’estudis de les titulacions d'Informàtica i Disseny Digital

 • Cap d'estudis titulacions Grau en Enginyeria Informàtica, Màster en Informàtica i Disseny Digital i Tecnologies Creatives: Josep Lluís Lérida
 • Cap d'estudis Campus Igualada: Adela Pagès
 • Professorat Departament EE: Margarita Moltó
 • Professorat Departament QFCAS: Joan Ignasi Rosell Urrutia
 • Professorat Departament EIDD: Tere Alsinet Bernadó
 • Professorat Departament EIDD: Mercè Teixidó
 • Professorat Departament MAT: Francesc Sebé
 • Coordinador Grau en Enginyeria Informàtica Lleida: Nacho López Lorenzo
 • Coordinador Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE: Sílvia Miquel Fernàndez
 • Coordinador Grau en Tècniques d'Interacció Digital i Computació i Grau en Enginyeria Informàtica Igualada: Sergio Sayago
 • Coordinador Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives: Rosa M. Gil
 • Estudiantat: Meritxell Algueró Manrique, Nuria Antonia Butnariu, Noemí Farré Porta, Hugo Fernández Sisquella, Alejandro Pellitero García, Eric Hernández Rodríguez, Abril Tufet Coll, Edna Solans Viscasillas, David Tomasini Linia, Valentí Martín Sarroca i Oriol Farràs Sans

 

Comissió d'estudis de les titulacions d'Industrials i Sostenibilitat

 • Cap d'estudis titulacions Industrials: José S. Millan
 • Cap d'estudis Campus Igualada: Adela Pagès
 • Professorat Departament EE: Margarita Moltó
 • Professorat Departament QFCAS: Jordi Casanovas
 • Professorat Departament EIE: Alba Cabiscol
 • Professorat Departament CEFA: Javier Bradineras
 • Professorat Departament MAT: Isaac Garcia
 • Professorat Departament EIDD: Josep L. Lérida
 • Professorat Departament LLlE: Eulàlia Borràs
 • Coordinador Grau en Enginyeria Mecànica:Daniel Chemisana
 • Coordinador Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: Marcel Tresánchez
 • Coordinador Grau en Enginyeria Mecànica:Daniel Chemisana
 • Coordinador Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat: Eduard Gregorio
 • Coordinador Grau en Enginyeria Química: Esther Bartolí
 • Coordinador Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística: Josep M. Rius
 • Coordinador Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i ADE: Albert Saiz
 • Estudiantats: Joel Pradell Palencia, Elias Belhadi Ahrouch, Xavier Bernaus Concabella, Marc Bertran, Oriol Camps Agüera, Sofia Parra Crespo, Adrià Collado Moliné, Freddy Andrés Flores Gutuma, Josep Capdevila Grau, Martín Tarancón Montull, Albert Sapena, Joel Cortadellas Sala, Albert Duró Castellà, Laura Garcia Purroy i Diana Ioana Cirt

Totes les Comissió d'estudis

 • Cap Negociat EPS: Gemma Grau
 • Qualitat: Montse Espunyes

Comissió de Màster en Enginyeria Industrial

 • Coordinador MEIND: Miquel Nogués
 • Professorat estudis MEIND: Cristian Solé
 • Estudiant: Ariadna Flores Junqué

Comissió de Màster en Enginyeria del Cuir

 • Coordinador MEC: Felip Combalia
 • Professorat estudis MEC: Esther Bartolí
 • Estudiant: Montserrat Gil Roselló

Comissió de Màster en Enginyeria Informàtica

 • Coordinador MEINF: Francesc Sebé
 • Professorat estudis MEINF: Fernando Cores
 • Estudiant: David Castro Sánchez

Comissió de Màster en Disseny d'Experiència d'Usuari

 • En extinció. Representat pel màster en Enginyeria informàtica

Comissió de Qualitat

a) El director o la directora, que n’exerceix la presidència: Magda Valls Marsal.

b) La persona responsable de qualitat: Concepció Roig Mateu

c) Els vicedirectors/les vicedirectors amb funcions de caps d'estudis.

• Cap d’estudis de les titulacions d’informàtica: Josep L. Lérida Monsó

• Cap d’estudis de les titulacions d’industrials i Arquitectura Tècnica: José S. Millán Gómez

• Cap d’estudis titulacions Enginyeria al Campus Igualada: Adela Pagès Bernaus

d) Els coordinadors i coordinadores de grau i de màsters.

• Coordinador del Grau en Enginyeria Informàtica: Nacho López Lorenzo

• Coordinador del Grau en Enginyeria Informàtica - Igualada: Sergio Sayago Barrantes

• Coordinadora del Doble Grau en Enginyeria informàtica i Administració i Direcció d’Empreses: Sílvia Miquel Fernández

• Coordinador de Grau en Enginyeria Mecànica: Daniel Chemisana Villegas

• Coordinador del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: Marcel Tresánchez Ribes

• Coordinador del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat: Eduard Gregorio López

• Coordinador del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística: Josep Maria Rius Torrentó

• Coordinador del Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Administració i Direcció d’Empreses: Albert Saiz Vela

• Coordinadora del Grau en Enginyeria Química: Esther Bartolí Soler

• Coordinador del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: Julià Coma Arpón

• Coordinadora del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives: Rosa M. Gil Iranzo

• Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica: Francesc Sebé Feixas

• Coordinador del Màster en Enginyeria Industrial: Miquel Nogués Aymamí

 • Coordinador del Màster en Enginyeria del Cuir: Felip Combalia Cendra

e) El cap o la cap del Negociat Academicodocent: Gemma Grau Morreres

f) Dos representants dels estudiants: Maria Navarro Pérez (grau) i Mercè Piñol (Màster).

g) El gestor o gestora de qualitat del centre, que n’exerceix la secretaria: Montse Espuñes Marsol

Comissió Electoral

Aprovada per la Junta d'Escola del 21 de desembre de 2023.

 • Directora: Magda Valls
 • Secretaria acadèmica: Margarita Moltó
 • Representant del departament de MAT: Francesc Sebé
 • Representant del departament EIE: Alba Cabiscol
 • Representant del departament EIDD: Rosa M. Gil
 • Representant del PTGAS: Isabel Ros
 • Representants dels estudiants: Núria Lesan Pujol i Isaac Torres Espuña

Comissions Consultives

Són comissions dedicades a algun aspecte específic. Les diverses comissions consultives estudien, per iniciativa pròpia, per encàrrec de la Junta d'Escola o de la Comissió Permanent, els temes propis del seu àmbit.

 

COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió de Recerca: Francesc Solsona

Comissió Econòmica: Francesc Giné

Comissió d'Ordenació Acadèmica: Magda Valls i Sara El harrak Bennouna

Comissió del PAS: Ricard Vicente

 

COMISSIONS NO DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió de Personal Acadèmic: Carles Capdevila, Rosa Maria Gil, Jérôme Barrau, Carlos Ansótegui Daniel Chemisana

Comissió d’Avaluació i Millora de la Docència: Ferran Badia, Francesc Giné Joan Ignasi Rosell

Comissió de Cooperació Internacional: Lídia Rincon

Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat: Cristian Solé

Comissió de Cultura: Margarita Moltó

Comissió de Política Lingüística: Maite Grau Carles Capdevila

Comissió de seguiment del Pla de Dedicació Acadèmica del Professorat: Carles Capdevila, Ferran Badia, Maite Grau Rosa Maria Gil

Comissió de Medi Ambient: Jordi Martínez Ricard Vicente

Comissió de Publicacions: Eduard Gregori

Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU): Fernando GuiradoGabriel Pérez

Comissió de Formació Contínua: Ferran Badia Gabriel Pérez

 

ALTRES COMISSIONS ESTATUTÀRIES O LEGALS

Comissió de Convalidacions: Maite Grau Magda Valls

Comissió d’Avaluació de la Universitat: Ferran Badia, Carles Capdevila, Francesc Giné, Carlos AnsóteguiIgnacio López

Comissió de Seguiment del Codi Ètic de la UdL: Francesc Giné

Comissió acadèmica del programa de doctorat: Josep Maria Miret

Consell Assessor EPS (C@EPS)

El Consell Assessor de l’EPS es constitueix per facilitar la relació entre l’escola i el seu entorn social i professional, acostant-la a les necessitats de les organitzacions públiques i privades que treballen en l'àmbit de l’enginyeria i donant a conèixer a aquestes organitzacions les activitats docents i de recerca que es duen a terme. La missió del Consell Assessor de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida és la d’incentivar les relacions entre l’activitat acadèmica i el mon professional i laboral mitjançant l’assessorament a la Direcció i a la Junta de Centre

Semic

Oriol López Pagola

eCityclic

Alvaro Perera Martín

IFR

Joan Manel Andrés Bernal

Lleida.net

Sisco Sapena

GFT

Marta López Preil

Vall Companys

Xavier Tarrús Montaner

Ros Roca

Ramon Carulla Prat

BonÀrea

Xavi Moreno Villanueva

Group Saltó

Jaume Saltó Albareda

Invelon Technologies

Marc Solé Farré

PMP, Prêt-a-porter cases

Montse Pujol Torrent

Nufri

Xavier Argilés Figuerola

AETI Lleida (Associació d'Empreses de Tecnologies i Serveis)

Josep Ramon Freixanet

UEA (Unió Empresarial de l'Anoia)

Blai Paco Sánchez

Consell Social de la Universitat de Lleida

Conxita Villar Mir

Vicerectorat de Política Institucional i Planificació Estratègica

Ferran Badia Pascual

Direcció Escola Politècnica Superior

Magda Valls Marsal

Secretaria de docència de l'Escola Politècnica Superior 

Margarita Moltó Aribau

Sotsdirecció EPS al Campus Igualada-UdL

Grau Baquero Armans

Cap d'Estudis titulacions TIC de l'Escola Politècnica Superior 

Josep Lluis Lérida Monsó

Cap d'Estudis titulacions Enginyeria Industriual i Edificació de l'Escola Politècnica Superior 

José Sebastian Millán Gómez

Cap d'Estudis titulacions Enginyeria al Campus Igualada-UdL

Adela Pagés Bernaus

 

   Darrera modificació: