Coordinadors

 Descarregar Pdf

Coordinació d'Estudis de Grau i Doble Grau

 

 

Coordinador del Grau en Enginyeria Informàtica - Lleida

Nacho López Lorenzo

CAMPUS CAPPONT-UdL | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Despatx: 1.20 | Tel: 973 702 743

eps.coordgei@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria Informàtica - Igualada

Jordi Vilaplana Mayoral

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Despatx: 13  |  Tel: 93 8035300

eps.coordgeiigualada@udl.cat

Coordinador de Grau en Enginyeria Mecànica

Daniel Chemisana Villegas

CAMPUS CAPPONT-UdL | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Despatx: 0.15 | Tel: 973 003 711

eps.coordgem@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Marcel Tresánchez Ribes

CAMPUS CAPPONT-UdL | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Despatx: 2.07 | Tel: 973 702 715

eps.coordgeeia@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Eduard Gregorio López

CAMPUS CAPPONT-UdL | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Despatx: 1.02 | Tel: 973 003 571

eps.coordgees@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Josep Maria Rius Torrentó

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Despatx: 02  |  Tel: 93 8035300

eps.coordgeoil@udl.cat

Coordinadora del Grau en Enginyeria Química

Esther Bartolí Soler

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Despatx: 08  |  Tel: 93 8035300

eps.coordgeq@udl.cat

Coordinador del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Julià Coma Arpón

CAMPUS CAPPONT-UdL | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Despatx: 1.07 | Tel: 973 003 507

eps.coordgate@udl.cat

Coordinadora del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Rosa M. Gil Iranzo

CAMPUS CAPPONT-UdL | EPS |  Jaume II, 69 | Lleida | Despatx: 3.15 | Tel: 973 702 742

eps.coordgddtc@udl.cat

Coordinador del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Jordi Vilaplana Mayoral

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Despatx: 13  |  Tel: 93 8035300

eps.coordgtidic@udl.cat

Coordinadora del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

Sílvia Miquel Fernández

CAMPUS CAPPONT-UdL | FDET | Jaume II, 73 | Lleida | Despatx: 1.05 | Tel: 973 703 319

eps.coordgeiade@udl.cat

Coordinador del Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Eduard Gregorio López

CAMPUS CAPPONT-UdL| CREA |  Pere Cabrera s/n | Lleida | Despatx: 1.02 | Tel: 973 003 571

eps.coordgees@udl.cat

Coordinador del Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i ADE

Albert Saiz Vela

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) |  Tel: 93 8035300

eps.coordgeoilade@udl.cat

Coordinació d'estudis de Màster

 

 

Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica

Francesc Sebé Feixas

CAMPUS CAPPONT-UdL | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Despatx: 1.17 | Tel: 973 702 713

eps.coordmeinf@udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria Industrial

Miquel Nogués Aymamí

CAMPUS CAPPONT-UdL | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Despatx: 0.07 | Tel: 973 003 569

eps.coordmeind@udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria del Cuir

Felip Combalia Cendra

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Despatx: 0.11  |  Tel: 93 8035300

eps.coordmec@udl.cat

Coordinador del Màster de Disseny d'Experiència d'Usuari

Juan Enrique Garrido Navarro

CAMPUS CAPPONT-UdL | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Despatx: 3.18 | Tel: 973 702 714

eps.coordmdux@udl.cat

Altres coordinacions

 

 

Responsable d'Atenció a la Inclusió (RAIC) al centre

Susana Maza Sabido

CAMPUS CAPPONT-UdL | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Lleida | Despatx: 1.14 | Tel: 973 702 779

susanna.maza@udl.cat

Coordinadora dels Convenis Relació Universitat-Empresa

Margarita Moltó Aribau

CAMPUS CAPPONT-UdL | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Despatx: 1.19 | Tel: 973 702 782

administraciopte@eps.udl.cat

Coordinadora de les Pràctiques Tutelades en Empresa

Margarita Moltó Aribau

CAMPUS CAPPONT-UdL | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Despatx: 1.19 | Tel: 973 702 782

administraciopte@eps.udl.cat

Coordinador del Pla d'Acció Tutorial de l' Escola

Maria Alba Cabiscol Teixidó

CAMPUS CAPPONT-UdL | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Despatx: 2.11 | Tel: 973 702 723

alba.cabiscolteixido@udl.cat

Coordinador Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Francesc Solsona Tehas

CAMPUS CAPPONT-UdL | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Despatx: 3.12 | Tel: 973 702 735

francesc@diei.udl.cat

   Darrera modificació: