Programa UdLxTothom - RAIC

 Descarregar Pdf

Responsable d’Atenció a la Inclusió a l'EPS (RAIC)

maza

Susana Maza Sabido

Despatx: 1.14 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Lleida | Tel: 973 702 779

susanna.maza@udl.cat

El Programa UdLxTothom (UdL per a tothom)

El Programa UdLxTothom forma part dels serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, l’estudiantat, el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador. Està adscrit a la Coordinació de Compromís Social, Igualtat i Cooperació  i es gestiona en el si de la Unitat d’Informació i Orientació Universitària. El seu objectiu és promoure la participació i la inclusió de les persones amb diversitat funcional, en base als principis d’igualtat d’oportunitats, d’inclusió i de responsabilitat social.

El Programa UdLxTothom aglutina i gestiona els recursos, rep les demandes d’atenció, detecta les noves necessitats i dissenya i desenvolupa les accions, en col·laboració amb els diferents centres i la resta de serveis de la Universitat de Lleida, per respondre a les necessitats d'adaptació i habilitació derivades de situacions de discapacitat o necessitats educatives específiques.

Contacte i suggeriments: udlxtothom@udl.cat

 

 

   Darrera modificació: