Trasllat d'expedient

 Descarregar Pdf

Trasllat d'expedient

Els estudiants que accediu per la Preinscripció Universitària a una titulació de Grau de l'EPS, i esteu o heu estat matriculats en alguna altra titulació a la nostra Universitat o en una altra, heu de demanar el trasllat d'expedient al vostre Centre d’origen. També haureu de demanar una còpia del vostre expedient acadèmic.

Cal que tingueu en compte que aquest tràmit tanca l'expedient dels estudis d'origen; per tant, no podreu continuar-los.

Per poder fer la matrícula a la nostra Escola haureu de portar el justificant d'haver abonat els drets de trasllat i la còpia de l'expedient.

Trasllat directe d'expedient

Els estudiants que voleu matricular-vos en una titulació de grau de l’Escola Politècnica Superior i esteu o heu estat matriculats en una altra titulació a la nostra Universitat o en una altra, podeu demanar el trasllat directe del vostre expedient, sense fer preinscripció, sempre que se us reconegui un mínim de 30 crèdits del grau de l'EPS que voleu cursar. Si no és així, caldrà sol•licitar l'accés pel procés general de preinscripció de la Generalitat de Catalunya.

Cal que seguiu els següents passos:  

  1. Feu una sol·licitud d’accés al director de l’EPS, adjuntant-hi un certificat dels estudis cursats, una fotocòpia del pla d’estudis i una dels programes de les assignatures, tot segellat pel Centre d’origen.
  2. El director resoldrà, per delegació del rector, d'acord amb els criteris aprovats pel Consell de Govern de la UdL.
  3. Un cop rebeu la resposta de l’acceptació, cal que la porteu a la Universitat d’origen i que demaneu el trasllat d’expedient. Aquest trasllat l’heu de portar per poder fer la matrícula a la nostra Escola.

Termini de sol·licitud de trasllat directe d'expedient

El termini per sol·licitar el trasllat directe d'expedient per al curs 2019-2020 és del 23 d'abril al 7 de maig de 2019.             (Compte! el dia 23 d'abril a Igualada és festiu)

Sol·licitud

El trasllat directe d'expedient s'ha de demanar emplenant la sol·licitud corresponent d'acord amb les instruccions que trobareu a:

SOL·LICITUDS ELECTRÒNIQUES CENTRES PROPIS UdL

   Darrera modificació: