Màteria Transversal EPS

 Descarregar Pdf

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida ofereix aquest curs 2020-21 les següents assignatures de Matèria Transversal:

L’Enginyer@ en l’entorn competitiu actual

MATRÍCULA OBERTA!

Complementa la formació específica pròpia de la teva titulació amb continguts sobre l'exercici professional. Coneix la ruta professional de diferents enginyers/es industrials

Dirigit a: Estudiants de totes les titulacions d'enginyeria de la UdL

Modalitat: Presencial al Campus Universitari d’Igualada-UdL (Aula per definir)

Format: Els ponents exposaran els conceptes i plantejaran activitats participatives.

Període: Març-Maig 2022 (Sessions els dimarts de 19 a 21 hores). Inici: 01/03/22

Crèdits: 2 ECTS

Objectius: Contextualitzar l’activitat de l’enginyeria i el seu desenvolupament professional. Despertar a l’estudiantat la consciència de la importància de les seves accions i conèixer de la mà de professionals els reptes dels enginyers/es en la societat actual.

Impartit per: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Coordinació: Carla Vintró Sánchez (carla.vintro@udl.cat).

Professorat que hi participa:

 • Jordi Barril: Advocat, amb 20 anys d'experiència en l'àmbit dels col·legis professionals i de professions titulades prestant serveis, en primer lloc, en el departament jurídic de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i amb posterioritat, del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
 • Eva Mestres: Llicenciada en Dret, ha treballat en el sector privat en despatxos dedicats al dret laboral i dret de família. Porta 20 anys al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona com a advocada i actualment també com a cap de l'Àrea de RRHH i adjunta a Gerència en la mateixa institució.
 • Joan Casanovas: Graduat en Enginyeria Química, postgrau en Lean Practitioner i Lean Professional orientat a la millora de processos i la millora continua. Actualment forma part de l'empresa Leancat SCCL, cooperativa que té com a objectiu implantar i divulgar la filosofia Lean de diferents sectors (sanitari, serveis, indústria, etc.). També es dedica a la formació de professionals en la mateixa empresa, en diferents universitats i a les cambres de comer

Continguts:

1. Marc legal i professional de la Professió regulada d'Enginyer Tècnic Industrial
2. Exercici de la professió d'Enginyer:

 • El Graduat en Enginyeria com a professional
 • L'exercici professional a través d'una societat
 • L'exercici professional en la relació laboral

3. Legislació i normativa aplicable a les activitats dels Graduats en Enginyeria
4. Àmbits professionals on pot actuar un Enginyer de l'àmbit industrial

 • Prevenció de riscos laborals, qualitat i medi ambient
 • Organització i planificació industrial
 • Investigació i desenvolupament tecnològic
 • Gesió de la producció
 • Gestió del manteniment
 • Logística
 • Funció pública
 • Inspecció, verificació i control
 • Tècnic comercial
 • Exercici lliure la professió

5. Full de ruta professional: com traçar el nostre propi camí

Avaluació: Mínim d'un 80% d'assistència a les sessions

Matrícula:

1) Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

2) Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: matrícula presencial a la Secretaria Acadèmica de l'EPS.

EPS Professional Gateway

MATRÍCULA OBERTA DEL 22 DE FEBRER AL 5 DE MARÇ !!!

L'objectiu principal és preparar l'alumne per a la seva inserció laboral en empreses de qualsevol sector del teixit d'influència de la UdL que requereixin profesionals en l'àmbit de l'enginyeria.

En cada sessió està previst una activitat diferent que permet a l'alumne adquirir una visió holística del procés d'inserció laboral.

És pretén presentar a l'alumne les opcions que té per continuar formant-se un cop finalitzat el seu grau, així com les sortides professionals més atractives, demandades i millor retribuïdes segons la seva titulació.

S'ofereix a l'alumne la possibilitat de posar en contacte amb el teixit industrial de l'àrea d'influència de la universitat de Lleida a través de xerrades que ofereixen les mateixes empreses per donar-se a conèixer i explicar el seu projecte de futur.

Es pretén també donar-los un conjunt d'eines tant digitals com aptitudinals que els permeti afrontar la transició al món laboral de la forma més eficaç possible. Aquest objectiu es tracten a través d'un conjunt d'activitats que resumim a continuació:

 • Orientació laboral. Presentació de la plataforma d'inserció laboral de la UdL així com un conjunt d'eines per afrontar el procés de cerca i sel·lecció de les ofertes que millor s'ajusten a cada alumne.
 • Xerrada Col·legi professional.
 • Xerrada sobre els màster que ofereix la EPS.
 • EPS Company Corner - Speedating. Exposició de les empreses i entrevistes als futurs professionals.

Tipologia: Matèria Transversal – Formació Estratègica

Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions de grau de la UdL i especialment als alumnes de l'EPS

Contacte coordinació: joseplluis.lerida@udl.cat

Crèdits: 1 ECTS

Semestre: 2n

Inici de classes: a determinar

Fi de les classes: a determinar

Horari: a determinar

Aula: a determinar

Matrícula:

1) Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

2) Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: matrícula presencial a la Secretaria Acadèmica de l'EPS.

Avaluació: L'alumne haurà d'haver assistit com a mínim al 80% de les sessions.

Observacions:

 • Aquest curs és obert als estudiants de totes les titulacions en enginyeria de la UdL.
 • Les classes seran dinàmiques i participatives, cada ponent utilitzarà el material més escaient per fer més comprensible la seva ponència.
 • Es lliurarà tots tipus de documentació de suport als alumnes en cada activitat.

ALMIA-Educa: Interrelació recerca i docència i la importància de la transferència

MATRÍCULA OBERTA FINS AL 20 D'ABRIL

És evident que una formació de professionals que sàpiguen establir ponts entre la ciència i la societat ajudarà a augmentar la confiança del ciutadà en la ciència i a establir un diàleg fluid i sostingut que permeti una cooperació i coordinació.

Amb aquesta Matèria Transversal es vol incidir en la formació integral de l'enginyers partint d’un projecte com és ALMIA, que cerca convertir el municipi d’Almatret de la comarca del Segrià (Lleida) en un referent quant a l’ús i gestió d'energies renovables aplicades a la totalitat d'un municipi. ALMIA és un exemple de relació docència-recerca i transferència

Dirigit a: Estudiants de totes les titulacions d'enginyeria de la UdL.

Modalitat:

Format:

Període: A determinar

Classes: A determinar

Crèdits: 2 ECTS

Objectius: L’objectiu general que es persegueix és:

Potenciar les competències de comunicació científica dels estudiants dels Graus en Enginyeria

Per això es partirà d’una experiència concreta dissenyada des del projecte ALMIA i on l’estudiantat podrà:

 • Conèixer com es desenvolupen propostes formatives en el marc del centre d’interpretació de l’energia d’Almatret
 • Conèixer material didàctic acompanyat d’un prototip de projecte de realitat augmentada/virtual
 • Saber dissenyar un pla de comunicació i difusió que ajudi a fer transferència de la recerca en enginyeria
 • Liderar propostes de formació i transferència de les ciències

Contacte: Isabel del Arco (isabel.delarco@udl.cat) i Eduard Gregorio (eduard.gregorio@udl.cat)

Professorat que hi participa:

 • Luisa F. Cabeza. Professora de l’Escola Politècnica Superior. Investigadora principal del projecte ALMIA.
 • Isabel del Arco. Professora de la Facultat d’Educació
 • Eduard Gregorio. Professor de l’Escola Politècnica Superior.
 • Anabel Ramos. Professora de la Facultat d’Educació
 • Álvaro de Gracia. Professor de l’Escola Politècnica Superior.
 • Gabriel Zsembinszki. Professor de l’Escola Politècnica Superior.
 • Cristina Junyent: és llicenciada i doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, i màster en comunicació científica a la Universitat Pompeu Fabra. És fundadora i dirigeix la Fundació Ciència en Societat, dedicada a la promoció i l'estímul de la cultura científica.
 • Cristina Morales: Responsable del gabinet de comunicació de Gorona del Viento (El Hierro, Illes Canàries).
 • Expert en comunicació: per confirmar

Continguts.

L’assignatura es treballarà per Reptes i seguint el model flipped clasroom:

 • REPTE 0: Alfabetització social en ciència i tecnologia, com i per què?
 • REPTE 1: Com comunicar a diferents públics
 • REPTE 2: Difonem i comuniquem: exemple pràctic
 • REPTE 3: ALMIA: Projecte actiu i pla de difusió

A més, els estudiants hauran de participar en una de les Jornades ALMIA que tindran lloc a la població d’Almatret (abril / maig).

Avaluació

Al Campus Virtual els estudiants disposaran de material específic per tal de fer les activitats encomanades. L'avaluació consistirà:

Estudiants de nou ingrés

 • Entrega del portafoli amb les activitats desenvolupades a les sessions online (30% de la qualificació).
 • Participació en la Jornada ALMIA: realització de la Ruta de l’Energia i els Tallers de l’energia + informe d’avaluació (70% de la qualificació).

Monitors de les jornades ALMIA

 • Entrega de la memòria generada en la preparació dels Tallers que es durant a terme en el Marc de les Jornades ALMIA i assistència a les sessions online (30% de la qualificació).
 • Participació en les Jornades ALMIA: realització de la Ruta de l’Energia i els Tallers de l’energia + informe d’avaluació (70% de la qualificació).

Matrícula: 

1) Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

2) Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: matrícula presencial a la Secretaria Acadèmica de l'EPS.

Tallers EPS de divulgació científica-tecnològica

Dirigit a: Estudiants de totes les titulacions d'enginyeria de la UdL.

Modalitat:

Format:

Període:

Classes:

Crèdits: 1 ECTS

Objectius:

Contacte: Susana Maza (susanna.maza@udl.cat)

Continguts:

Avaluació:

Matrícula: 

1) Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

2) Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: matrícula presencial a la Secretaria Acadèmica de l'EPS.

La UdL amb la First Lego League

Necessitem gent entusiasta, responsable i compromesa que gaudeixi treballant amb els més Joves i que vulguin fer de la FLL una experiència inoblidable per als equips. El conjunt de tasques que podeu desenvolupar és el següent:

 • Àrbitres
 • Jutges
 • Personal Tècnic
 • Floaters
 • Informació i recepció
 • Muntage i desmuntatge
 • ...

Tipologia: Matèria Transversal – Formació Bàsica

Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions de grau de la UdL

Coordinació: Fernando Guirado

Semestre: 2n

Crèdits: 1 ECTS

Dates: 5 de març de 2022 (Lleida) i 12 de març de 2022 (Igualada)

Contacte:

Automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

LleidaHack Techmeetings

Dirigit a: Estudiants de totes les titulacions d'enginyeria de la UdL.

Modalitat:

Format:

Període:

Crèdits: 2 ECTS

Objectius:

Contacte: lleidahack@gmail.com

Continguts:

Avaluació:

Matrícula: 

1) Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

2) Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: matrícula presencial a la Secretaria Acadèmica de l'EPS.

   Darrera modificació: