Màteria Transversal EPS

 Descarregar Pdf

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida ofereix aquest curs 2019-20 les següents assignatures de Matèria Transversal:

Els enginyers i el seu entorn socioprofessional

La matèria Els enginyers i el seu entorn socioprofessional tracta principalment d’assolir un nou nivell de consciència i aprenentatge sobre autoconeixement, competències directives i relacionals. Amb aquesta matèria s'analitzen els principals elements que envolten i condicionen –afavorint o limitant- l'exercici de la professió, tant en el sector públic com en l'àmbit privat, i des del nivell local fins a l'internacional, assistint a ponències amb professionals destacats dels diferents sectors de l'enginyeria que acompanyen i preparen els alumnes per a la seva integració professional.

 Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions de grau de la UdL i especialment als alumnes de l'EPS: 

Professorat: Guillem Boira Herreros

Contacte: guillemboira@hotmail.com

Crèdits: 1 ECTS

Semestre: 2n

Inici de classes: 17 de febrer de 2020

Fi de les classes: a determinar

Horari: dilluns, de 19:00 a 21:00 hores

Aula: 0.02 EPS

Presentació: dilluns 10 de febrer de 2020, a les 19:00 hores a l'aula 2.01 de l'EPS

Programa:

 • 17 de febrer – 19:00 h- De l'aula a l'aula, via EEUU a càrrec de Tomàs Pallejà
 • 17 de febrer – 20:00 h - DIADA L’enginyer a l’automoció ’Enginyers sobre rodes” a càrrec de Roger Quesada
 • 02 de març – 19:00  - Emprenedors de base tecnològica Blackpier a càrrec de Damià Castells
 • 02 de març – 20: 00 h - El sincrotó Alba a càrrec de Sergi Blanch
 • 09 de març – 19:00 i 20:00 h -  Una experiència a Abu Dhabi a càrrec de Víctor Mateu  CONFERÈNCIA CANCEL·LADA!
 • 20 d’abril – 19:00 h - Sector Informàtic, Factory Data a càrrec de Joan Cabòs   CONFERÈNCIA CANCEL·LADA!
 • 20 d’abril – 20:00 h - Sector Informàtic GFT a càrrec de Josep Ramon Freixanet   CONFERÈNCIA CANCEL·LADA!
 • 04 de maig – 19:00 h – La FUNDACIO CRISALIDA  a càrrec de Jacint Marques   CONFERÈNCIA CANCEL·LADA!
 • 04 de maig – 20:00 h - FLS Enginyers, Aparelladors i Solidaritat a càrrec de Marc Sendrós   CONFERÈNCIA CANCEL·LADA!

Matrícula de l'11 al 20 de febrer de 2020

1) Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

2) Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: matrícula presencial a la Secretaria Acadèmica de l'EPS.

Tipologia: Matèria Transversal – Formació Estratègica

Coaching i Lideratge

La matèria Coaching i Lideratge es tracta principalment d’assolir un nou nivell de consciència i aprenentatge sobre autoconeixement, competències directives i relacionals. Amb aquesta matèria s'analitzen els principals elements que envolten i condicionen –afavorint o limitant- l'exercici de la professió, tant en el sector públic com en l'àmbit privat, i des del nivell local fins a l'internacional, assistint a tallers vivencials i formatius que acompanyen i preparen els alumnes per a la seva integració professional.

Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions de grau de la UdL i especialment als alumnes de l'EPS: 

Professorat: Guillem Boira Herreros

Contacte: guillemboira@hotmail.com

Crèdits: 1 ECTS

Semestre: 2n

Inici de classes: 10 de febrer de 2020

Fi de les classes: a determinar

Horari: dilluns, de 19:00 a 21:00 hores

Aula: 0.02 EPS

Presentació: dilluns 10 de febrer de 2020, a les 19:00 hores a l'aula 2.01 de l'EPS

Programa:

 • Motivació de l’assignatura. Valors
 • Fonaments de Coaching. Origens. Que és el Coaching. La maqueta del Coaching. Objectius. Procés. Eines
 • Comunicació Que és la comunicació. La escolta empàtica. La connectivitat. Llenguatge verbal i no verbal. La importància de la pregunta, tipus de preguntes. La comunicació assertiva. El feedback. Pla d’acció.
 • Lideratge. Introducció al lideratge mitjançant el concepte “Competència inconscient”. Que és el lideratge. Lideratge vs gestió de persones. Planificació i gestió del temps. Estils de lideratge.
 • Treball en equip d’alt rendiment. Adaptabilitat del lideratge per aconseguir equips d’alt rendiment. Model de Lencioni de les 5 disfuncions.

Matrícula de l'11 al 20 de febrer de 2020

1) Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

2) Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: matrícula presencial a la Secretaria Acadèmica de l'EPS.

Tipologia: Matèria Transversal – Formació Estratègica

La UdL amb la First Lego League

Matèria Transversal – Formació Bàsica

Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions de grau de la UdL

Coordina: Fernando Guirado

Semestre: 2n

Crèdits: 1 ECTS

Dates: febrer de 2020 (datra a determinar)

Contacte: Fernando Guirado, f.guirado@diei.udl.cat

Automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

Tipologia: Matèria Transversal – Formació Bàsica

   Darrera modificació: