Matrícula de pràctiques tutelades

Matrícula de les pràctiques tutelades en empresa

 Descarregar Pdf

Graus

Terminis de matriculació de les pràctiques per al curs acadèmic 2018-2019:

  • Període ordinari de matrícula del Centre, publicat a la web de l’Escola per a cada curs acadèmic. Es realitzarà per Internet pel sistema d’automatrícula.
  • Ampliació de matrícula per als estudiants que vulguin fer les pràctiques el segon quadrimestre: es farà presencialment a la Secretaria els dies 14 i 15 de gener de 2020
  • Ampliació de matrícula per als estudiants que vulguin fer les pràctiques a l'estiu (sempre que es compleixin els requisits establerts): es podrà fer fins al dia 10 de març de 2020

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Màster en Enginyeria Informàtica

Si voleu cursar l'assignatura de Pràctiques Tutelades en Empresa, del mòdul de formació optativa del Màster, heu de parlar amb el coordinador del Màster, al més aviat possible. La matrícula es farà a la Secretaria Acadèmica de l'Escola amb el document de conformitat que us entregarà el coordinador.

El termini màxim per fer aquesta matrícula serà el 14 de febrer de 2020

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

   Darrera modificació: