Matrícula de pràctiques tutelades

Matrícula de les pràctiques tutelades en empresa

 Descarregar Pdf

Graus

Terminis de matriculació de les pràctiques:

  • Període ordinari de matrícula del Centre, publicat a la web de l’Escola per a cada curs acadèmic. Es realitzarà per Internet pel sistema d’automatrícula.
  • Ampliació de matrícula per als estudiants que vulguin fer les pràctiques el segon quadrimestre:  els dies 17 i 18 de gener de 2022 (Aquest curs, com a mesura de prevenció del Covid, caldrà enviar un correu a eps.secretariacentre@udl.cat per sol·licitar la matrícula)
  • Ampliació de matrícula per als estudiants que vulguin fer les pràctiques a l'estiu (sempre que es compleixin els requisits establerts): es podrà fer fins al dia 23 de març de 2022.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Màster en Enginyeria Informàtica

Si voleu cursar l'assignatura de Pràctiques Tutelades en Empresa, del mòdul de formació optativa del Màster, heu de parlar amb el coordinador del Màster, al més aviat possible. La matrícula es farà a la Secretaria Acadèmica de l'Escola amb el document d'autorització de la matrícula que us ha de signar el coordinador.

El termini màxim per fer aquesta matrícula serà el 15 de febrer de 2022.

 

 

   Darrera modificació: