Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Oferta assignatures curs 2021-2022

 Descarregar Pdf

 

 

Codi

Assignatures

Titulació

Torn

 

 

PRIMER CURS

 

 

*

102101

Càlcul

GEM-GEES

Matí / Tarda

*

102106

Expressió gràfica I

GEM-GEES

Matí / Tarda

*

102104

Física I

GEM-GEES

Matí / Tarda

*

102107

Química

GEM-GEES

Matí / Tarda

*

102100

Àlgebra lineal

GEM-GEES

Matí / Tarda

*

102113

Ciència dels materials

GEM-GEES

Matí / Tarda

*

102105

Física II

GEM-GEES

Matí / Tarda

*

102109

Fonaments d'informàtica

GEM-GEES

Matí / Tarda

*

102108

Organització d'empreses

GEM-GEES

Matí / Tarda

 

 

 

 

 

 

 

SEGON CURS

 

 

*

102112

 Mecànica de fluids

GEM-GEES

Matí / Tarda

*

102116

 Fonaments d'enginyeria elèctrica

GEM-GEES 

 Matí / Tarda

*

102102

 Mètodes numèrics

GEM-GEES 

 Matí / Tarda

*

102118

 Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

GEM-GEES 

 Matí / Tarda

*

102110

 Teoria de mecanismes

GEM-GEES 

 Matí / Tarda

*

102115

 Automatització industrial

GEM-GEES 

 Matí / Tarda

*

102114

 Fonaments d'enginyeria electrònica

GEM-GEES 

 Matí / Tarda

*

102111

 Enginyeria tèrmica I

GEM-GEES 

 Matí / Tarda

*

102103

 Mètodes estadístics

GEM-GEES 

 Matí / Tarda

 

 

 

 

 

 

102141

Recursos energètics renovables

GEES

Matí

(*)

 

 

Per a aquestes assignatures hi haurà torn de matí i torn de tarda a escollir. Les places s'assignaran per ordre de matrícula.

 

BA: Bàsica

OB: Obligatòria

OP:Optativa     

 

 

 

   Darrera modificació: