Sol·licitud de títol

 Descarregar Pdf

Un cop acabats tots els crèdits de la carrera i amb totes les notes de l'expedient posades, inclosa la nota del TFC/PFC, i, als graus, l'acreditació de la tercera llengua* feta, caldrà seguir aquests passos per demanar el títol:

  1. Cal que facis la sol·licitud omplint el formulari que trobaràs a la seu electrònica de la UdL  indica link exterior  apartat Instàncies i Registre Electrònic.
  2. El pagament també s'ha de fer en línea, amb targeta VISA. El preu d'aquest document és el fixat per a cada curs acadèmic al Decret Oficial de Preus de la Generalitat de Catalunya. Per al curs 2018-2019 el preu és de 218,15€.
  3. Des de la Secretaria comprovarem que tota la documentació i les notes del teu expedient són correctes i t'enviarem el resguard també de manera electrònica.

Acreditació de la tercera llengua per als estudiants de grau: el certificat que acrediti coneixements d'alemany, anglès, francés o italià, en el nivell B1 o superior, o els seus equivalents, depenent del curs en que s'han iniciat els estudis universitaris. Per poder sol·licitar el títol, abans cal tenir acreditada la tercera llengua.

IMPORTANT: La Secretaria no es compromet a entregar cap justificant de títol fins que no hagi passat almenys una setmana des de la qualificació de les últimes assignatures de la titulació, tant si l’última assignatura és el Treball de final de titulació, alguna altra assignatura o un reconeixement de matèria transversal.

Podeu trobar més informació sobre la sol·licitud del títol en aquest enllaç.

   Darrera modificació: