Modificació/Ampliació de matricula

 Descarregar Pdf

Terminis oficials

Si un cop feta la matrícula us adoneu que hi ha algun error, o voleu fer una ampliació, podeu fer la modificació en els següents terminis:

GRAUS:

  • 19 i 20 de setembre de 2018, si heu fet la matrícula fins al dia 14 de setembre.

 MÀSTERS:

  •  10 i 11 d'octubre de 2018

La modificació dins d'aquests terminis no cal demanar-la i es fa per Internet a: http://automat.udl.cat. La contrasenya és la mateixa que la d'accés al Campus Virtual, i no cal sol·licitar dia i hora.

 

També es pot ampliar la matrícula, sense recàrrec, durant els 3 dies següents a la recepció d’una resolució de reconeixement de crèdits. La sol·licitud s'ha de fer tal com s'indica més avall.

 

Modificació/ampliació fora dels terminis oficials:

Fora d'aquests terminis, per a cada modificació i/o ampliació de matrícula acceptada pel Centre, s'haurà d'abonar el recàrrec per modificació, tal com preveu per a aquest concepte el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 

Sol·licitud

Les modificacions/ampliacions s'han de demanar emplenant la sol·licitud corresponent d'acord amb les instruccions que trobareu a:

SOL·LICITUDS ELECTRÒNIQUES CENTRES PROPIS UdL

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: