Reconeixement de la Matèria transversal

 Descarregar Pdf
Les activitats que la Universitat publica a l’oferta anual de la Matèria Transversal, poden ser reconegudes en dos períodes durant el curs:
  • Primer període: Del 11 al 15 de novembre de 2019
  • Segon període: Del  2 al 6 de març de 2020

Només es podrà sol·licitar el reconeixement de crèdits de la Matèria Transversal fora d’aquests períodes, quan d’aquest reconeixement en depengui l’acabament dels estudis.

Per demanar el reconeixement cal presentar original i còpia del certificat o diploma de l'activitat realitzada.

Podeu trobar l'oferta de la Matèria Transversal en els següents enllaços: 

   Darrera modificació: