Matriculació del TFG/TFM

RECORDEU QUE, D'ACORD AMB LES NORMATIVES VIGENTS, PER PODER FER LA LECTURA DEL TFG/TFM, CAL:

 

- Graus. Tenir totes les assignatures superades de 1r, 2n i 3r curs, i tenir matriculades o superades les assignatures de 4t curs.

- Màsters. Haver superat totes les assignatures obligatòries de la titulació.

- Doble titulació GEI-ADE. Tenir 1r, 2n i 3r curs superats, un màxim de 18 crèdits pendents de 4t curs, i totes les assignatures de 5è curs superades o matriculades.

 

(Vigileu si teniu assignatures matriculades que, en cas de no superar-les, us poden impedir llegir el TFG-TFM .)

Matrícula del Treball de Final de Grau / Màster

 Descarregar Pdf

Matriculació del TFG/TFM

Per fer la matrícula del Treball de final de Grau o de Màster, cal complir els requisits que trobareu en aquest document.

 
Proposta de TFG-TFM:

Abans de matricular-vos cal haver presentat la proposta de TFG-TFM.

Per fer-ho heu de de descarregar l'arxiu PROPOSTA TFG/TFM a l'ordinador (requisits: Adobe Reader 10.0 ), omplir les dades del formulari i guardar l'arxiu de nou.

Després, des del vostre correu UdL, envieu el formulari al vostre director o codirectors de TFG/TGM perquè el revisin i li donin el vist-i-plau. El director el farà arribar al coordinador de la titulació perquè comprovi que tot és correcte l'enviï a la Secretaria Acadèmica.

Passada una setmana des que vau enviar la proposta al director de TFG/TFM ja us podreu matricular.

 Hi haurà dos terminis de matrícula:

  • Primer termini:  De l'1 al 10 d'octubre de 2017.
  • Segon termini:  Del 16 al 25 de febrer de 2018.

La matrícula es farà pel sistema d’automatrícula, accedint per Internet a: http://automat.udl.cat/

Si ja teniu matrícula feta per al curs 2017-2018, s'haurà de fer la modificació/ampliació de matrícula afegint el TFG-TFM.

 

Si encara no teniu matrícula feta per al curs 2017-2018, haureu de fer matrícula nova, seguint aquestes instruccions:

Per accedir al programa d'automatrícula

Cal tenir el nom d'usuari i el password d’accés al Campus Virtual i al correu de la UdL. Si no el teniu, heu de passar a recollir-lo per una aula d’informàtica del Campus.

Documentació

La documentació que heu de portar a la Secretaria Acadèmica abans del dia que hàgueu de fer l'automatrícula:

  • Si des de l’última matrícula us ha caducat el DNI: Porteu fotocòpia de la renovació.
  • Si teniu algun descompte: en aquest enllaç trobareu els descomptes autoritzats i la documentació requerida per a cadascun
  • Si voleu demanar beca:  Trobareu informació sobre beques a:

http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/.

Pagament de matrícula

Per efectuar el pagament de la matrícula necessitareu un número de compte per domiciliar el pagament de la matrícula. En aquest enllaç trobareu informació de com es fa el pagament de la matrícula

ATENCIÓ: Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula ho intentarà per segon cop afegint 30 euros per despeses de devolució. Si tampoc el pot cobrar s’anul·larà automàticament la matrícula de tot el curs.

Justificant de la matrícula

Un cop feta l'automatrícula heu de presentar a la Secretaria el justificant de matrícula signat. L'heu de deixar a la bústia que hi ha al costat de la porta d'accés a la Secretaria.

En el cas que hagueu canviat el número de compte bancari, se us imprimirà també una ordre de pagament que heu de portar a la Secretaria, juntament amb la matrícula, signada pel titular del compte bancari.

   Darrera modificació: