Dipòsit / lectura del Treball de Final de Grau / Màster (TFG-TFM)

Informació Treball de Final de Grau/Màster (TFG/TFM)

 Descarregar Pdf

Dipòsit TFG/TFM

Per tal de dipositar el vostre TFG/TFM cal que seguiu els passos que s'expliquen a continuació:

PAS 1

Un cop l'estudiant i el director/codirector del Treball acorden que es pot fer el dipòsit, sempre que l'estudiant compleixi els requisits per poder fer la lectura, des del seu correu de la UdL fa arribar al correu electrònic tfg-tfm@eps.udl.cat:

  1. Una còpia digital del treball en format PDF.
  2. Un resum de Treball en format PDF seguint aquesta plantilla.

Al principi del treball s'hi ha de posar una portada:  Portada per a TFG o bé Portada per a TFM  

Cal descarregar aquest document "Portada", emplenar-lo correctament i passar-lo a PDF. Un cop fet això, cal ajuntar la portada i el treball que heu de dipositar, en un únic PDF. Ho podeu fer amb alguna de les eines existents que ho permeten: Adobe Acrobat Pro, o qualsevol de les que es poden trobar online, com per exemple: (1), (2), (3), (4)...)

ATENCIÓ!  SI EL VOSTRE TFG/TFM...

- CONTÉ Fitxers adjunts:  s'enviaran comprimits en format TGZ, ZIP o RAR.

- CONTÉ Plànols:  s'entregaran en format paper, i en la mida adient per a la seva visualització, a cada membre titular del tribunal.

- EXCEDEIX  la mida màxima permesa d'enviament del correu UdL:  sutilitzarà una plataforma d’emmagatzematge al núvol per enviar-lo mitjançant un enllaç de descàrrega (millor Dropbox o Google Drive, ja que així l'enllaç no caduca).

PAS 2

L'estudiant i el director emplenen, signen i fan arribar a la Secretaria Acadèmica de l'EPS aquests documents (en paper):

  1. Memòria per dipositar el treball a la Biblioteca [pdf]  indica link exterior
  2. Autorització per introduir el treball a RECERCAT:
  3. Presentació premis EPS [pdf]  indica link exterior

PAS 3

El director/codirector  del Treball ha d'emplenar el document de proposta del tribunal, on ha consensuat el dia i l'hora de la defensa del treball amb els membres que proposa. Aquest document es pot trobar en el següent enllaç:

Cal descarregar l'arxiu a l'ordinador (requisits: Adobe Reader 10.0 ), omplir les dades que falten i guardar l'arxiu de nou

  • El director/codirector del treball l'envia per correu electrònic a l'alumne i al coordinador.
  • Si el coordinador hi està d'acord, l'envia per correu electrònic a la secretaria de l'EPS (tfg-tfm@eps.udl.cat).
  • Des de la Secretaria de l'EPS es fa arribar una còpia del Treball, amb els fitxers associats corresponents, si n'hi ha, al director/codirectors del Treball, al coordinador de la titulació i als membres titulars del tribunal.

Es considerarà dipositat el TFG/TFM quan tota aquesta documentació digital i en paper arribi correctament emplenada i signada, si cal, a la Secretaria Acadèmica de l'EPS.

Un cop fet el dipòsit correctament, han de passar 5 dies hàbils per poder fer la defensa del Treball.

Informació molt important

Tots els correus electrònics s'han de fer des dels correus UdL dels implicats, han de tenir el nom i cognoms de l'estudiant a l'assumpte i l'estudiant ha d'estar en còpia


L’adreça electrònica específica de la Secretaria per als tràmits corresponents al TFG o al TFM és: tfg-tfm@eps.udl.cat


Podeu consultar les adreces electròniques dels coordinadors de cada titulació AQUÍ

 

Pròximes lectures TFG/TFM

Les lectures dels TFG/TFM es publiquen a l'apartat Agenda de la pàgina principal de la web de l'Escola Politècnica Superior

   Darrera modificació: