Dipòsit / lectura del Treball de Final de Grau / Màster (TFG-TFM)

Informació Treball de Final de Grau/Màster (TFG/TFM)

 Descarregar Pdf

Dipòsit del TFG/TFM

Un cop l'estudiant i el director/codirector del Treball acorden que es pot fer el dipòsit, sempre que l'estudiant compleixi els requisits per poder fer la lectura, des del seu correu de la UdL fa arribar al correu electrònic tfg-tfm@eps.udl.cat:

 1. Una còpia digital del treball en format PDF. Si aquest document porta associats fitxers adjunts, tots aquests fitxers s'han d'enviar comprimits en format TGZ, ZIP o RAR.
  • En el cas que el TFG/TFM contingui plànols, l'estudiant els entregarà en format paper, i en la mida adient per a la seva correcta visualització, a cadascun dels membres titulars del tribunal.
  • Si el document del TFG/TFM excedeix la mida màxima permesa d'enviament del correu UdL, haureu d’utilitzar qualsevol de les plataformes d’emmagatzematge al núvol existents (Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box, Icloud Drive, ...) per enviar-lo mitjançant un enllaç de descàrrega.
 2. Un resum de Treball en format PDF seguint aquesta plantilla.

En tots els correus electrònics s'ha de fer constar el nom i cognoms de l'estudiant a l'Assumpte del missatge.

L'estudiant i el director emplenen, signen i fan arribar a la Secretaria Acadèmica de l'EPS aquests documents (en paper):

 1. Memòria per dipositar el treball a la Biblioteca [pdf]  indica link exterior
 2. Autorització per introduir el treball a RECERCAT:
 3. Presentació premis EPS [pdf] indica link exterior

El director/codirector  del Treball ha d'emplenar el document de proposta del tribunal, on ha consensuat el dia i l'hora de la defensa del treball amb els membres que proposa. Aquest document es pot trobar en el següent enllaç:

Cal descarregar l'arxiu a l'ordinador (requisits: Adobe Reader 10.0 ), omplir les dades que falten i guardar l'arxiu de nou

 • El director/codirector del treball l'envia per correu electrònic a l'alumne i al coordinador.
 • Si el coordinador hi està d'acord, l'envia per correu electrònic a la secretaria de l'EPS (tfg-tfm@eps.udl.cat).
 • Des de la Secretaria de l'EPS es fa arribar una còpia del Treball, amb els fitxers associats corresponents, si n'hi ha, al director/codirectors del Treball, al coordinador de la titulació i als membres titulars del tribunal.

Es considerarà dipositat el TFG/TFM quan tota aquesta documentació digital i en paper arribi correctament emplenada i signada, si cal, a la Secretaria Acadèmica de l'EPS. Un cop fet el dipòsit correctament, han de passar 5 dies hàbils per poder fer la defensa del Treball.

Tots els enviaments per correu electrònic s'han de fer des dels correus UdL dels implicats i cal que l'assumpte del missatge contingui el nom i cognoms de l'alumne.

L’adreça electrònica específica de la Secretaria per als tràmits corresponents al treball de final de grau o al treball de final de màster és: tfg-tfm@eps.udl.cat

L'adreça electrònica de cadascun dels coordinadors de titulació és:
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació/Grau en Arquitectura Tècnica: coord.gate@eps.udl.cat
Grau en Enginyeria Mecànica: coord.gem@eps.udl.cat
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: coord.geeia@eps.udl.cat
Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat: coord.gees@eps.udl.cat
Màster en Enginyeria Industrial: coord.meind@eps.udl.cat
Grau en Enginyeria Informàtica: coord.gei@eps.udl.cat
Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses: coord.geiade@eps.udl.cat
Màster en Enginyeria Informàtica: coord.meinf@eps.udl.cat

   Darrera modificació: