Butlletí Informatiu EPS

A la web de l’EPS trobareu els butlletins informatius que mensualment confecciona l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i que, periòdicament, difon a tots els membres de l'Escola així com a les empreses amb què l'EPS manté vincles de col·laboració, els centres educatius de Lleida i Igualada i als seus antics alumnes.

El butlletí informatiu mostra, de forma breu i resumida, les notícies i activitats més interessants que, en un mes concret, s'han produït en el si de l'Escola o repercuteixen directament en ella.