Guia docent GEI

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA - CURS 2012/13

1r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102000 Programació 1 FB 1 6
102002 Estructura de Computadors 1 FB 1 6
102004 Lògica Computacional FB 1 6
102005 Àlgebra FB 1 6
102008 Física FB 1 6
102001 Programació 2 FB 2 6
102003 Estructura de Computadors 2 FB 2 6
102006 Estadística i Optimització FB 2 9
102009 Organització Empresarial FB 2 9

 

2n CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestres Crèdits
102016 Bases de Dades B 1 6
102010 Estructures de Dades B 1 6
102012 Sistemes Operatius B 1 9
102007 Matemàtica Discreta FB 1 6
102014 Arquitectura de Computadors B 2 6
102011 Algorítmica i Complexitat B 2 6
102015 Xarxes B 2 9
102017 Interacció Persona-Ordinador B 2 6
101434 Matèria Transversal O 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102013 Administració i Manteniment de Sistemes i Aplicacions B 1 6
102021 Aspectes Legals, Socials i Professionals B 1 6
102018 Enginyeria del Programari B 1 6
102020 Intel·ligència Artificial B 1 6
102022 Sistemes Concurrents i Paral·lels B 1 6
102019 Ampliació de Bases de Dades i d'Enginyeria del Programari B 2 6
102023 Sistemes i Tecnologies Web B 2 6
 

Mòdul d'especialització (Mencions)

(48 crèdits repartits entre tercer i quart curs)

B 2 18

 

4t CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102059 Pràctiques Tutelades en Empresa B 1 15
102060 Treball Final de Grau B 2 15
 

Mòdul d'especialització (Mencions)

(48 crèdits repartits entre tercer i quart curs)

B 1 i 2 30

 

 Menció en Computació

Menció en Enginyeria del software

Menció en Tecnologies de la informació