Criteris Qualificació Curricular GEI Lleida/Igualada

Bloc curricular d'inici GEI Lleida/Igualada

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102005/105005

Àlgebra

6

102006/105006

Estadística i optimització

9

102002/105002

Estructura de computadors I

6

102003/105003

Estructura de computadors II

6

102008/105008

Física

6

102004/105004

Lògica computacional

6

102009/105009

Organització empresarial

9

102000/105000

Programació I

6

102001/105001

Programació II

6

 

TOTAL crèdits:

60

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

 

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEI Lleida/Igualada

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102013/105013

Administració i manteniment de sistemes i aplicacions

6

102011* ó 102061*/105061

Algorítmica i complexitat*

6* ó 4,5*/4,5

102019/105019

Ampliació de bases de dades i d'enginyeria de software

6

102014/105014

Arquitectura de computadors

6

102021* ó 102063*/105063

Aspectes legals, socials i professionals*

6* ó 3*/3

102016/105016

Bases de dades

6

102018/105018

Enginyeria de programari

6

102010/105010

Estructures de dades

6

102020/105020

Intel·ligència artificial

6

102017/105017

Interacció persona-ordinador

6

102062*/105062

Llenguatges, autòmats i gramàtiques*

4,5

102007/105007

Matemàtica discreta

6

102022/105022

Sistemes concurrents i paral·lels

6

102023*/105023

Sistemes i tecnologies web / Projecte web*

6

102012/105012

Sistemes operatius

9

102015/105015

Xarxes

9

 

TOTAL crèdits:

96

* A partir del curs 2017-2018, el càlcul es farà segons l’assignatura tal com l’ha cursat l’estudiant,

d’acord amb la modificació feta a la titulació.

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació: