Permanència

Normatives per a Graus i Màsters

 Descarregar Pdf

Resum dels principals aspectes regulats a la Normativa de Permanència per als Graus i Màsters

 

GRAUS

MÀSTERS

DOBLES GRAUS

OBSERVACIONS

 

TEMPS

COMPLET

TEMPS

PARCIAL

TEMPS

COMPLET

TEMPS

PARCIAL

TEMPS

COMPLET

CRÈDITS MÍNIMS A MATRÍCULAR

Estudiants de nou accés

    60

   12

   60

  12

Tot primer

curs

Els estudiants que reconeguin o convalidin crèdits, no hauran de matricular els mínims, però sí que hauran de matricular tots els crèdits pendents de primer curs.

CRÈDITS MÍNIMS A MATRÍCULAR

Estudiants que no són de nou accés

  24

 12

24

  12

  42

----------------

CRÈDITS MÀXIMS A MATRÍCULAR

 

    75 en total

-----           

     66 de nova            matrícula

 42

  82

 42

   87

----------------

Per poder matricular qualsevol assignatura, els estudiants de grau han de matricular totes les assignatures de formació bàsica i obligatòria pendents de cursos inferiors.

CRÈDITS A SUPERAR

1r ANY

      12

        6

     1/3 dels crèdits matriculats

          18

----------------

CRÈDITS SUPERATS

2n ANY

(en total)

        36

        18

----------------

           42

----------------

CRÈDITS SUPERATS

3r ANY

(en total)

         60

        36

----------------

            72

----------------

ANYS DE PERMANÈNCIA A LA TITULACIÓ

 

Per poder superar la titulació els estudiants tenen:

ESTUDIANTS A TEMPS COMPLET:  el doble dels anys que consten al pla d’estudis

ESTUDIANTS A TEMPS PARCIAL: el triple dels anys que consten al pla d’estudis

ESTUDIANTS DEL DOBLE GRAU: el doble dels anys que consten a l’itinerari curricular conjunt

 

----------------

PERMANÈNCIA PER ASSIGNATURA

Per superar cadascuna de les assignatures l'estudiant disposarà de 3 cursos acadèmics. El “No presentat” en l’acta d’avaluació d’una assignatura no es té en compte a l’efecte del còmput dels tres anys.

----------------

   Darrera modificació: