Preguntes freqüents. Sóc un alumne de l'EPS

 Descarregar Pdf

 

En quins períodes es realitzen les Pràctiques Curriculars (PTE)?

Les PTE es realitzaran es una sola empresa durant el període establert. S'hauran de realitzar durant el quart curs de les titulacions de Grau, escollint un dels diferents grups oferts en el moment de la matrícula:

Grup 1, a realitzar les pràctiques durant el primer quadrimestre. Avaluació en el període d'exàmens del primer quadrimestre.

Grup 2, a realitzar les pràctiques durant el segon quadrimestre. Avaluació en el període d'exàmens del segon quadrimestre.

Grup 3, grup especial per als estudiants que realitzin les pràctiques a l'estiu.

 

Puc fer les pràctiques Curriculars a l'estiu?

NO, en general les practiques curriculars en empresa no es poden fer a l’estiu.

El Grup de pràctiques a l’estiu és un grup excepcional adreçat als estudiants de mobilitat perquè tinguin l’opció de realitzar-les a l’estiu a fi d’afavorir la seva estada fora de la UdL. La resta d'estudiants no podran fer les seves pràctiques curriculars a l’estiu i les hauran  de fer en algun dels grups del curs acadèmic: Grup 1(octubre-gener) o Grup 2 (febrer-juny).

Només els estudiants que tinguin una beca d’Erasmus/mobilitat per al proper curs tenen l’opció de fer les pràctiques a l’estiu. Caldrà que ho sol·licitin contactant amb el tutor de pràctiques de la titulació, que serà qui valorarà el cas concret.

Tutors de pràctiques:

  • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació> Julià Coma Arpónjulia.coma@udl.cat
  • Grau en Enginyeria Informàtica> Mercè Teixidó Cairol: merce.teixido@udl.cat
  • Grau en Enginyeria Mecànica/ Electrònica industrial i automàtica/ Energia i sostenibilitat> Marga Moltó Aribaumarga.molto@udl.cat
  • Grau en Enginyeria Química/ Organització Industrial i Logística> Rosa Cuadros Domènechrosa.cuadros@udl.cat
  • Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació> Jordi Vilaplana Mayoral: jordi.vilaplana@udl.cat 

Si el tutor ho creu convenient i es compleixen els següents requisits:

  • tot 1r curs superat
  • com a màxim 2 assignatures suspeses de 2n curs
  • tot 3r curs matriculat

es podrà realitzar la matrícula a la Secretaria de l'EPS en el període establert

L'avaluació de les PTE fetes a l'estiu es farà abans del 15 de setembre.

 

En quines dates puc fer pràctiques Extracurriculars?

Pots realitzar Pràctiques Extracurrículars dins el període de curs acadèmic, es a dir del mes de setembre d'un any fins el mes de setembre de l'any següent

 

Puc fer les pràctiques Extracurriculars a l'estiu?

Sí, sempre que es compleixin els requisits demanats, en el cas dels estudis de grau, es tinguin més de 120 crèdits superats.

 

Puc aportar una empresa nova?

, després de fer la matrícula t’has d’adreçar a la Coordinadora de pràctiques que t’indicarà el procés a seguir i et facilitarà la documentació, si s’escau. L’assignació es fa en la reunió d’assignació de l’empresa amb el teu tutor acadèmic.

Coordinadora de pràctiques: 

Marga Moltó

Despatx: 1.19 (EPS)
Telf: 973 702 782
Correu-e: marga.molto@udl.cat

 

Puc reservar la plaça a una empresa que no està al llistat?

No, la selecció d'empresa es fa per ordre de nota d'expedient, per tant si només hi ha ofertada una plaça a l'empresa hi optarà qui tingui millor nota en primera instància.

Puc sol·licitar el reconeixement de l'assignatura de PTE?

Si has treballat amb un contracte laboral en una empresa i tens experiència professional, pots fer la sol·licitud a la Secretaria de l'EPS en el període de reconeixement de crèdits.

Puc reconèixer una estada IAESTE (International Association for the Exchange of Students of Technical Experience) com a pràctiques?

 Si. Has de possar-te en contacte amb el sots-director de Relacions Internacionals. Ell valorarà si pots reconèixer-ho i, si és el cas, t'indicarà els passos a seguir.


Sots-Director de Relacions Internacionals:

Cristian Solé

Despatx:0.04 CREA

Telèfon: 973 702 705

Correu electrònic: eps.international@udl.cat


Puc reconèixer un període d'estància en una empresa mitjantçant Pràctiques Extracurriculars com a PTE?

No es pot reconèixer.

Puc fer pràctiques en un Grup de Recerca / Servei Cientificotècnic?

No. Les Pràctiques en Empresa de l'EPS estan pensades per adquirir unes competències en un context empresarial, fora del context universitari i, per tant, no es pot utilitzar un període de treball en un Grup de Recerca / Servei Cientificotècnic com assignatura de PTE.

   Darrera modificació: