Bloc curricular GDDTEC (pla d'estudis 240 ECTS)

 Descarregar Pdf

Bloc curricular d'inici GDDTEC

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura Ai

Pes Pi

102171

Art i disseny digital

6

102178

Continguts digitals

6

102179

Disseny de la interacció

6

102170

Expressió gràfica

6

102172

Matemàtiques aplicades a l'art i disseny digital

6

102173

Organització d'empreses

6

102175

Programació

6

102174

Tecnologies de la informació i la comunicació

6

102176

Tecnologies web

6

102177

Xarxes socials

6

 

TOTAL crèdits:

60


Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

 

 

 

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai, ≥5 per a cadascuna de les assignatures i = 1, 2, ... N  En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S≤18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT. 
  • En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

 

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020, el 23.02.2022 i el 28.02.2024.

Bloc curricular de finalització GDDTEC

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:
 

Codi

Assignatura

Pes

102180

Arts aplicades i disseny

6

102081

Community management

6

102181

Creació digital

6

102184

Disseny web

6

102182

Edició digital 

6

102187

Gamificació i serious games

6

102189

Gestió de projectes

6

102188

Interacció digital

6

102185

Màrqueting i mitjans socials

6

102199

Storytelling

6

102198

Tècniques de creativitat

6

102186

Valorització de dades socials

6

102183

Web dinàmica

6

102200

Worshop de cocreació digital

15

102201

Worshop de producció digital

15

 

TOTAL crèdits:

108


Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

 

 

 

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai, ≥5 per a cadascuna de les assignatures i = 1, 2, ... N  En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S≤18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT. 
  • En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

 

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020, el 23.02.2022 i el 28.02.2024.

   Darrera modificació: