Criteris Qualificació Curricular GEOILIADE

 Descarregar Pdf

Bloc curricular d'inici GEOIL-ADE

La doble titulació de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses (GEOILiADE) no té bloc curricular d'inici

Bloc curricular de finalització GEOIL-ADE

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc, Aés la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i, descrits en la taula següent:

 

Codi

Assignatura

Crèdits

 

Codi

Assignatura

Crèdits

102320

Àlgebra lineal

6

 

102325

Física II

6

103327

Anàlisis dels estats econòmico-financers

6

 

102336

Fonaments d’enginyeria elèctrica

6

102335

Automatització industrial

6

 

102334

Fonaments d’enginyeria electrònica

6

102321

Càlcul

9

 

102329

Fonaments d’informàtica

6

102333

Ciència dels materials

6

 

103301

Fonaments de comptabilitat

6

102403

Comportament organitzacional

6

 

103312

Fonaments de finançament empresarial

6

103316

Comptabilitat de costos

6

 

103300

Fonaments de gestió d’empreses

6

103311

Comptabilitat financera

6

 

103302

Història econòmica

6

103321

Control de gestió i pressupostari

6

 

102490

Legislació industrial i gestió integrada

6

102499

Direcció de la producció

6

 

102405

Logística

6

103310

Direcció de màrqueting

6

 

103325

Màrqueting estratègic

6

103320

Direcció estratègica

6

 

103318

Matemàtiques de les operacions financeres

6

103328

Direcció financera

6

 

102332

Mecànica de fluids

6

103324

Dret del treball

6

 

102322

Mètodes numèrics

6

103319

Dret financer i tributari

6

 

102401

Mètodes quantitatius

6

103306

Dret mercantil

6

 

102406

Mètodes quantitatius per la logística

6

103329

Econometria

6

 

102500

Metodologia de projectes

6

103323

Economia espanyola i mundial

6

 

103315

Organització i administració d’empreses

6

103307

Economia I

6

 

103305

Planificació comptable

6

103313

Economia II

6

 

103322

Planificació fiscal de l’empresa

6

102409

Economia industrial i innovació

6

 

103317

Política econòmica

6

103309

English for business II

6

 

102327

Química

6

103314

Estadística avançada

6

 

102407

Sistemes d’informació i distribució

6

103308

Estadística bàsica

6

 

102338

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

6

102326

Expressió gràfica

9

 

102330

Teoria de mecanismes

6

102324

Física I

6

 

102331

Termodinàmica i transmissió de calor

6

Total de crèdits: 318

 

Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació: