Preguntes freqüents. Sóc una empresa

 Descarregar Pdf

Com puc acollir estudiants en pràctiques?

Una empresa o institució disposa de dues formes d’acollir estudiants en pràctiques:

1. Mitjançant Pràctiques Extracurriculars

Les empreses o institucions poden contactar amb la UdL i fer els tràmits corresponents per sol·licitar un estudiant per fer pràctiques, caldrà signar un conveni amb la UdL i després accedir al portal per penjar les ofertes:

Pràctiques UdL

Aquestes pràctiques tenen un cost econòmic per l'empresa de 115,57 euros que caldrà ingressar a la Universitat quan es faci el projecte formatiu, així com la quantitat que l'empresa acordi de pagar a l'estudiant en concepte de beca. Caldrà que l'empresa doni d'alta a l'estudiant a la Seguretat Social, com a contracte en formació.

2. Mitjançant l'assignatura de Pràctiques Curriculars (PTE)

  • Es poden seguir els mateixos tràmits que per les pràctiques extracurriculars o, a l'inici de curs emplenar un formulari per fer la petició d'estudiants.
  • No hi ha cap despesa econòmica per part de l'empresa.
  • L'estudiant farà una estada de 320 hores en els períodes que marca la Universitat (octubre-febrer, febrer-juny o juliol-agost).
  • La Universitat es l'encarregada d'assignar els estudiants que aniran a fer les pràctiques a les empreses.

Persones de contacte:

Isabel Ros Gorné

Despatx: 0.10 (EPS)
Telf.: 973 702 752
Correu-e: isabel.ros@udl.cat

Margarita Moltó Aribau

Despatx: 1.19 (EPS)
Telf: 973 702 782 
Correu-e: marga.molto@udl.cat

   Darrera modificació: