Guia docent GEI

GUIA DOCENT GEI - CURS 2011/12

 

1r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102000 Programació 1 FB 1 6
102002 Estructura de Computadors 1 FB 1 6
102004 Lògica Computacional FB 1 6
102005 Àlgebra FB 1 6
102008 Física FB 1 6
102001 Programació 2 FB 2 6
102003 Estructura de Computadors 2 FB 2 6
102006 Estadística i Optimització FB 2 9
102009 Organització Empresarial FB 2 9

 

2n CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestres Crèdits
102016 Bases de Dades B 1 6
102010 Estructures de Dades B 1 6
102012 Sistemes Operatius B 1 9
102007 Matemàtica Discreta FB 1 6
102014 Arquitectura de Computadors B 2 6
102011 Algorítmica i Complexitat B 2 6
102015 Xarxes B 2 9
102017 Interacció Persona-Ordinador B 2 6
101434 Matèria Transversal O 2 6