Guia docent GEM

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA - CURS 2014/15

1r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102101 Càlcul [es] [eng] FB 1 9
102104 Física 1 [es] [eng] FB 1 6
102107 Química [es] [eng] FB 1 6
102106 Expressió Gràfica 1 [es] [eng] FB 1 9
102100 Àlgebra Lineal [es] [eng] FB 2 6
102105 Física 2 [es] [eng] FB 2 6
102108 Organització d'Empreses [es] [eng] B 2 6
102109 Fonaments d'Informàtica [es] [eng] FB 2 6
102113 Ciència dels Materials [es] [eng] FB 2 6

 

2n CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102102 Mètodes Numèrics [es] [eng] B 1 6
102110 Teoria de Mecanismes [es] [eng] B 1 6
102111 Enginyeria Tèrmica 1 [es] [eng] B 1 6
102116 Fonaments d'Enginyeria Elèctrica [es] [eng] B 1 6
102118 Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat [es] [eng] B 1 6
102103 Mètodes Estadístics [es] [eng] B 2 6
102112 Mecànica de Fluids [es] [eng] FB 2 6
102114 Fonaments d'Enginyeria Electrònica [es] [eng] B 2 6
102115 Automatització Industrial [es] [eng] FB 2 6
102305 Elasticitat i Resistència de Materials 1 [es] [eng]   2 6

 

3r CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102117 Direcció de la Producció [es] [eng] B 1 6
102301 Enginyeria Tèrmica 2 [es] [eng] B 1 6
102303 Teoria de Màquines [es] [eng] B 1 6
102306 Elasticitat i Resistència de Materials 2 [es] [eng] B 1 6
102308 Materials per a la Fabricació Mecànica [es] [eng] B 1 6
102302 Enginyeria de Fluids [es] [eng] B 2 6
102304 Càlcul i Disseny de Màquines [es] [eng] B 2 6
102307 Estructures i Construccions Industrials [es] [eng] B 2 6
102309 Tecnologies de Fabricació [es] [eng] B 2 6
102310 Expressió Gràfica 2 [es] [eng] O 2 6

 

4t CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102314

Prácticas Tuteladas en Empresa [es] [eng]

B 1 15
102119 Oficina Tècnica [es] [eng] O 1 6
  Optativa 1 O 1 6
  Optativa 2 B 2 6
  Optativa 3 B 2 6
102315 Treball Final de Grau [es] [eng] O 2 15
101434 Activitats d'universitat
(Matèria Transversal)
O 2 6

Optatives

Construcció sostenible:

Instal·lacions:

Mecatrònica: