Guia docent GEM

GUIA DOCENT GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA - CURS 2010/11

 

         
Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits
  PRIMER CURS      
102101 Càlcul BA 1 9
102106 Expressió gràfica I BA 1 9
102104 Física I BA 1 6
102107 Química BA 1 6
102100 Àlgebra lineal BA 2 6
102113 Ciència dels materials OB 2 6
102105 Física II BA 2 6
102109 Fonaments d'informàtica BA 2 6
102108 Organització d'empreses BA 2 6
         
     BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa