Guia docent MIND

MASTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

CURS 2013/14

Codis Assignatures     Tipus Crèdits Quadrimestre
  PRIMER CURS          
14359 Administració d'empreses i estructures organitzatives [es] [eng] OB 6 1
14358 Construccions industrials I [es] [eng]   OB 6 1
14350 Generació i distribució de l'energia [es] [eng]   OB 6 1
14356 Instal·lacions elèctriques i de climatització [es] [eng] OB 6 1
14351 Sistemes de fabricació avançats [es] [eng]   OB 6 1
14355 Disseny de sistemes electrònics i de control [es] [eng] OB 6 2
14352 Disseny i assaig de màquines I [es] [eng]   OB 6 2
14354 Màquines tèrmiques i hidràuliques [es] [eng]   OB 6 2
14353 Operacions bàsiques de processos químics [es] [eng] OB 6 2
14360 Organització industrial I [es] [eng]     OB 6 2
               
  SEGON CURS          
14357 Control, certificacions i auditories [es] [eng]   OB 6 1
14361 Organització industrial II [es] [eng]     OB 6 1
14362 Gestió de projectes i de recursos humans [es] [eng] OB 6 1
14370 Treball de final de màster [es] [eng]   OB 15 2
               
  ASSIGNATURES OPTATIVES (cal escollir 12 crèdits)      
14364 Construccions industrials II [es] [eng]   OP 6 1
14363 Electrotècnia [es] [eng]     OP 6 1
14367 Instrumentació industrial [es] [eng]   OP 6 1
14365 Termotècnia [es] [eng]     OP 6 1
14368 Mobilitat I [es] [eng]       OP 6 1
14369 Mobilitat II [es] [eng]       OP 6 1
               
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:          
102117 Direcció de la producció [es] [eng]   CF 6 1
102111 Enginyeria tèrmica I [es] [eng]   CF 6 1
102310 Expressió gràfica II [es] [eng]   CF 6 1
102116 Fonaments d'enginyeria elèctrica [es] [eng] CF 6 1
102114 Fonaments d'enginyeria electrònica [es] [eng] CF 6 1
102311 Instal·lacions I [es] [eng]   CF 6 1
102118 Tecnologies de medi ambient i sostenibilitat [es] [eng] CF 6 1
102110 Teoria de mecanismes [es] [eng]   CF 6 1
102115 Automatització industrial [es] [eng]   CF 6 2
102305 Elasticitat i Resistència de Materials I [es] [eng] CF 6 2
102112 Mecànica de Fluids [es] [eng]   CF 6 2
102128 Teoria de Circuits [es] [eng]   CF 6 2