Guia docent MIND

MASTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL CURS 2019/20

 

Codis Assignatures     Tipus Crèdits Quadrimestre
  PRIMER CURS          
14520 Generació i distribució de l'energia [es] [eng]   OB 6 1
14526 Instal·lacions elèctriques i de climatització [es] [eng]   OB 6 1
14523 Operacions bàsiques de processos químics [es] [eng] OB 6 1
14530 Organització industrial I [es] [eng]   OB 6 1
14528 Construccions industrials I [es] [eng]   OB 6 2
14521 Sistemes de fabricació avançats [es] [eng]   OB 6 2
14531 Organització industrial II [es] [eng] OB 6 2
14522 Disseny i assaig de màquines I [es] [eng]   OB 6 2
               
  ASSIGNATURES OPTATIVES D'ANIVELLAMENT            
14535 Anàlisi estructural mecànic [es] [en]       OP 6 1
14536 Enginyeria de sitemes [es] [en]       OP 6 1
14537 Control realimentat [es] [en]       OP 6 2
14534 Termohidràulica [es] [en]       OP 6 2
               
  SEGON CURS          
14529 Administració d'empreses i estructures organitzatives [es] [eng]   OB 6 1
14527 Control, certificacions i auditories [es] [eng]   OB 6 1
14525 Disseny de sistemes electrònics i de control [es] [eng]     OB 6 1
14524 Màquines tèrmiques i hidràuliques [es] [eng]     OB 6 1
14532 Gestió de projectes i de recursos humans [es] [eng] OB 6 1
14533 Treball de final de màster [es] [eng]   OB 18 2
               
  ASSIGNATURES OPTATIVES (cal escollir 12 crèdits)      
  BLOC SISTEMES DE CONTROL        
14542 Instrumentació industrial [es] [eng]   OP 6 2
14543 Sistemes dinàmics i de control [es] [eng]     OP 6 2
  BLOC SISTEMES ENERGÈTICS        
14538 Màquines elèctriques a la indústria [es] [eng]   OP 6 2
14540 Anàlisi d'equips tèrmics industrials [es] [eng]     OP 6 2
  BLOC MOBILITAT            
14544 Mobilitat I [es] [eng]       OP 6 2
14545 Mobilitat II [es] [eng]       OP 6 2
               
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:          
102117 Direcció de la producció [es] [eng]     CF 6 1
102111 Enginyeria tèrmica I [es] [eng]     CF 6 1
102308 Materials per a la fabricació mecànica [es] [eng]     CF 6 1
102107 Química [es] [eng]     CF 6 1
102118 Tecnologies de medi ambient i sostenibilitat [es] [eng]     CF 6 1
102303 Teoria de màquines [es] [eng]     CF 6 1
102310 Expressió gràfica II [es] [eng]     CF 6 2
102114 Fonaments d'enginyeria electrònica [es] [eng]   CF 6 2
102115 Automatització industrial [es] [eng]     CF 6 2
102305 Elasticitat i Resistència de Materials I [es] [eng]   CF 6 2
102112 Mecànica de Fluids [es] [eng]     CF 6 2
102307 Estructures i construccions industrials [es] [eng]     CF 6 2