Guia docent MPL

MASTER EN PROGRAMARI LLIURE

CURS 2011/12

 

    MÀSTER EN ENGINYERIA DE PROGRAMARI LLIURE  
  PLA 2010  
               
Codis Assignatures     Tipus Quadrimestre Crèdits
  PRIMER CURS          
14203 Implantació d'aplicacions i solucions en software lliure OB 1 6
14200 Introducció al software lliure i aspectes legals OB 1 6
14204 Llenguatges de programació dinàmics   OB 1 6
14201 Models de desenvolupament i gestió de projectes de software lliure OB 1 6
14202 Models i oportunitats de negoci en software lliure OB 1 6
14208 Pràctiques externes     OB 2 9
14209 Treball de final de màster   OB 2 12
               
  ASSIGNATURES OPTATIVES (cal escollir 9 crèdits)      
14206 Arquitectures i models de servei en software lliure OP 2 4,5
14205 Eines i plataformes lliures actuals   OP 2 4,5
14207 Treball integrat en projectes reals FOSS OP 2 9
               
    OB: Obligatòria     OP: Optativa