Criteris Qualificació Curricular GTIDIC

Bloc curricular d'inici GTIDIC

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102364

Algorítmica i programació

6

102369

Arquitectura de computadors

6

102367

Disseny i creativitat en entorns interactius

6

102365

Estructura de computadors

6

102371

Interacció i usabilitat

6

102366

Lógica computacional

6

102372

Matemàtiques per a la computació

6

102374

Organització empresarial

6

102370

Plataformes de desenvolupament d'aplicacions

6

102368

Programació orientada a objectes

6

 

TOTAL crèdits:

60

 


  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 24 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.


Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GTIDIC

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular de finalització, de la manera següent:

 

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102378

Administració de sistemes i virtualització

6

102386

Aplicacions per a dispositius mòbils

6

102381

Bases de dades

6

102384

Disseny d'aplicacions interactives

6

102382

Especificació i anàlisi de sistemes interactius

6

102375

Estructures de dades

6

102383

Experiència d'usuari

6

102385

Innovació a les TIC

6

102373

Matemàtica discreta

6

102387

Projecte web

6

102380

Seguretat d'aplicacions i comunicacions

6

102377

Sistemes operatius

6

102376

Tècniques de computació

6

102379

Xarxes

6

 

TOTAL crèdits:

84

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

 

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 12 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 24 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

 

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017, el 18.02.2020 i el 23.02.2022.

   Darrera modificació: