Guia docent ETIG

GUIA DOCENT ETIG - CURS 09/10

CodisAssignaturesTipusDuradaQuadrimestreCrèdits
  PRIMER CURS
55002 Càlcul [pdf]  T A A 10,5
50001 Estructura i tecnologia de computadors [pdf]  T A A 10,5
50005 Metodologia i tecnologia de la programació [pdf]  T A A 15
50006 Organització d'empreses [pdf]  T A A 9
50003 Àlgebra [pdf]  T Q 1 6
50014 Lògica computacional [pdf]  B Q 1 6
50004 Matemàtica discreta [pdf]  T Q 2 6
50015 Física [pdf]  B Q 2 6
 
  SEGON CURS
50008 Estadística [pdf] T A A 9
50016 Ampliació d'estructura de computadors [pdf]  B A A 9
50009 Estructura de dades i algorismes [pdf]  T Q 1 7,5
50010 Iniciació a les bases de dades [pdf]  T Q 1 7,5
50011 Sistemes operatius [pdf]  T Q 1 6
50007 Estructures organitzatives [pdf]  T Q 1 6
50019 Iniciació a la interacció persona ordinador [pdf]  B Q 2 6
50017 Ampliació de bases de dades [pdf]  B Q 2 6
50018 Ampliació de sistemes operatius [pdf] B Q 2 6
50012 Iniciació a l'enginyeria del software [pdf]  T Q 2 6
 
  TERCER CURS
50013 Ampliació de l'enginyeria del software [pdf]  T Q 1 6
50020 Laboratori de software [pdf]  B Q 1 6
50021 Xarxes [pdf]  B Q 1 7,5
 
  ASSIGNATURES OPTATIVES
50023 Ampliació de xarxes [pdf]  O Q 2 6
50029 Tècniques d'expressió i comprensió de l'anglès[pdf]  O Q 1 6
50024 Codificació i transport de la informació [pdf]  O Q 2 6
50026 Intel·ligència artificial [pdf]  O Q 1 6
 
  BLOCS D'OPTATIVITAT
50030 Interacció persona-ordinador [pdf]  O A A 15
50033 Noves tecnologies a la gestio empresarial  O A A 15
50031 Internet:Administració, Aplicacions i Seguretat [pdf]  O A A 15
 
  TREBALL FINAL DE CARRERA
50022 Treball final de carrera (TFC) B Q 2 15
50035 TFC - Interacció persona-ordinador B Q 2 15
50039 TFC - Tecnologies actuals de la programació B Q 2 15
50036 TFC - Internet: Administració, Aplicacions i Seguretat B Q 2 15
50038 TFC - Noves tecnologies a la gestió empresarial B Q 2 15

A:Anual Q:Quadrimestral T:Troncal B:Obligatòria O:Optativa L:Lliure elecció