Guia docent ETIS

GUIA DOCENT ETIS - CURS 09/10

CodisAssignaturesTipusDuradaQuadrimestreCrèdits
  PRIMER CURS
50103 Càlcul [pdf] T A A 10,5
50101 Estructura i tecnologia de computadors [pdf] T A A 15
50106 Metodologia i tecnologia de la programació [pdf] T A A 15
50104 Àlgebra [pdf] T Q 1 6
50113 Lògica computacional [pdf] B Q 1 6
50105 Matemàtica discreta [pdf] T Q 2 6
50102 Fonaments físics de la informàtica [pdf] T Q 2 7,5
 
  SEGON CURS
50107 Estructura de dades i de la informació [pdf] T A A 15
50116 Estructura i arquitectura de computadors [pdf] B A A 13,5
50114 Electrònica [pdf] B A A 10,5
50108 Estadística [pdf] T Q 1 6
50109 Sistemes operatius [pdf] T Q 1 6
50110 Llenguatges, autòmats i gramàtiques [pdf] T Q 1 4,5
50117 Teoria de circuits [pdf] B Q 2 6
50118 Ampliació de sistemes operatius [pdf] B Q 2 6
50111 Models abstractes de càlcul [pdf] T Q 2 4,5
 
  TERCER CURS
50112 Xarxes [pdf] T Q 1 7,5
50119 Tractament del senyal [pdf] B Q 1 6
50120 Ampliació de xarxes [pdf] B Q 2 6
 
  ASSIGNATURES OPTATIVES
50122 Ampliació de bases de dades [pdf] O Q 2 6
50131 Tècniques d'expressió i comprensió de l'anglès [pdf] O Q 1 6
50129 Intel·ligència artificial [pdf] O Q 1 6
50123 Codificació i transport de la informació [pdf] O Q 2 6
 
  BLOCS D'OPTATIVITAT
50132 Gestió i administració de sistemes informàtics [pdf] O A A 15
50135 Robòtica [pdf] O A A 15
50133 Internet: Administració, Aplicacions i Seguretat [pdf] O A A 15
 
  TREBALL FINAL DE CARRERA
50121 Treball final de carrera (TFC) B Q 2 15
50136 TFC - Gestió i administració de sistemes informàtics B Q 2 15
50139 TFC - Robòtica B Q 2 15
50137 TFC - Internet: Administració, Aplicacions i Seguretat B Q 2 15

A:Anual Q:Quadrimestral T:Troncal B:Obligatòria O:Optativa L:Lliure elecció