Guia docent GEEIA

GRAU ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

CURS 2012/13

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102104 Física 1 FB 1 6
102101 Càlcul FB 1 9
102106 Expressió Gràfica 1 FB 1 9
102107 Química FB 1 6
102105 Física 2 FB 2 6
102100 Àlgebra Lineal FB 2 6
102108 Organització d’Empreses FB 2 6
102109 Fonaments d’Informàtica FB 2 6
102113 Ciència dels Materials B 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102102 Mètodes Numèrics FB 1 6
102110 Teoria de Mecanismes B 1 6
102111 Enginyeria Tèrmica 1 B 1 6
102116 Fonaments d’Enginyera Elèctrica B 1 6
102118 Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat B 1 6
102103 Mètodes Estadístics FB 2 6
102112 Mecànica de Fluids B 2 6
102114 Fonaments d’Enginyera Electrònica B 2 6
102115 Automatització Industrial B 2 6
102128 Teoria de Circuits B 2 6

 

TERCER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102117 Direcció de la Producció B 1 6
102120 Electrònica Digital B 1 6
102121 Senyals i Sistemes B 1 6
102122 Electrònica de Potència B 1 6
102124 Teoria Bàsica del Control B 1 6
102123 Electrònica Analògica B 2 6
102125 Processos Discrets B 2 6
102126 Instrumentació Industrial B 2 6
102127 Disseny de Sistemes de Control i Robòtica B 2 6
102129 Informàtica Industrial B 2 6

 

QUART CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102139 Pràctiques Tutelades en Empresa B 1 15
102119 Oficina Tècnica B 1 6
  Optativa 1 O 1 6
101434 Activitats d'universitat
(Matèria Transversal)
O 1 6
102140 Treball Final de Grau B 2 15
  Optativa 2 O 2 6
  Optativa 3 O 2 6

 

Optatives