Guia docent GEEIA

GRAU ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

CURS 2017/18

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102104 Física 1 [es] [eng] FB 1 6
102101 Càlcul [es] [eng] FB 1 9
102106 Expressió Gràfica 1 [es] [eng] FB 1 9
102107 Química [es] [eng] FB 1 6
102105 Física 2 [es] [eng] FB 2 6
102100 Àlgebra Lineal [es] [eng] FB 2 6
102108 Organització d’Empreses  [es] [eng] FB 2 6
102109 Fonaments d’Informàtica [es] [eng] FB 2 6
102113 Ciència dels Materials [es] [eng] B 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102102 Mètodes Numèrics [es] [eng] FB 1 6
102110 Teoria de Mecanismes [es] [eng] B 1 6
102111 Enginyeria Tèrmica 1 [es] [eng] B 1 6
102116 Fonaments d’Enginyera Elèctrica [es] [eng] B 1 6
102118 Tecnologies del Medi Ambient i Sostenibilitat [es] [eng] B 1 6
102103 Mètodes Estadístics [es] [eng] FB 2 6
102112 Mecànica de Fluids [es] [eng] B 2 6
102114 Fonaments d’Enginyera Electrònica [es] [eng] B 2 6
102115 Automatització Industrial [es] [eng] B 2 6
102128 Teoria de Circuits [es] [eng] B 2 6

 

TERCER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102117 Direcció de la Producció [es] [eng] B 1 6
102120 Electrònica Digital [es] [eng] B 1 6
102121 Senyals i Sistemes [es] [eng] B 1 6
102122 Electrònica de Potència [es] [eng] B 1 6
102124 Teoria Bàsica del Control [es] [eng] B 1 6
102123 Electrònica Analògica [es] [eng] B 2 6
102125 Processos Discrets [es] [eng] B 2 6
102126 Instrumentació Industrial [es] [eng] B 2 6
102127 Disseny de Sistemes de Control i Robòtica [es] [eng] B 2 6
102129 Informàtica Industrial [es] [eng] B 2 6

 

QUART CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102139 Pràctiques Tutelades en Empresa [es] [eng] B 1 15
102119 Oficina Tècnica [es] [eng] B 1 6
  Optativa 1 O 1 6
101434 Activitats d'universitat
(Matèria Transversal)
O 1 6
102140 Treball Final de Grau B 2 15
  Optativa 2 O 2 6
  Optativa 3 O 2 6

 

Optatives