Guia docent MEPL

GUIA DOCENT MEPL - CURS 07/08

CodisAssignaturesTipusQuadrimestreCrèdits
  PRIMER CURS
11502 Enginyeria del software I [pdf] B 1 6
11504 Intel·ligència artificial [pdf] B 1 9
11505
Introducció al programari lliure B 1 3
11506
Llenguatges interpretats [pdf] B 1 6
11508
Xarxes I [pdf] B 1 4,5
11501
Comunitats i projectes [pdf] B 2 6
11503
Enginyeria de software II [pdf] B 2 6
11507
Processadors de llenguatge [pdf] B 2 9
11509
Xarxes II B 2 4,5
 
  SEGON CURS
11500
Aspectes Legals B 1 3
11510 Desenvolupament d'aplicacions i serveis web B 1 6
11511 Enginyeria de software III B 1
11513 Seguretat B 1 6
11514 Solucions lliures en entorns corporatius B 1 6
11515 Treball final de màster B Anual 15
11525 Introducció a la recerca B 1 9
11526 Computació distribuïda B 2 4,5
11527 Criptografia i grafs B 2 4,5
11528 Disseny i control de mecanismes B 2  4,5
11529 Iniciació a la recerca IPO B 2 4,5
11530 Introducció als sistemes dinàmics
B 2 4,5
11531 Models de decisió, computació i simulació B 2 4,5
11532 Seminari de sistemes intel·ligents B 2 4,5
11533 Tècniques instrumentals en recerca de energia
B 2 4,5
 
  Optativitat: BLOC: COMERÇ ELECTRÒNIC I TELEMÀTICA
11517
Informació i codis [pdf] O 2 6
11519
Protocol criptogràfics [pdf] O 2 6
11518
Plataformes de desenvolupament d'aplicacions de comerç electrònic [pdf] O 2 6
 
  BLOC: SISTEMES COMPUTACIONALS
11520
Simulació d'events discrets O 1 6
11516
Computació distribuïda i aplicacions [pdf] O 2 6
11521
Sistemes intel·ligents [pdf] O 2 6
 
  BLOC: OPORTUNITATS EN NEGOCI DE PROGRAMARI LLIURE
11524
Oportunitats de negoci en programari lliure O 1 6

A:Anual Q:Quadrimestral T:Troncal B:Obligatòria O:Optativa L:Lliure elecció