Guia docent MINF

MASTER EN ENGINYERIA INFORMATICA CURS 2019/20

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Mòdul Semestre Crèdits
103050 Direcció i Planificació Estratègica d'Empreses Tecnològiques [es] [eng] I 1 6
103052 Serveis i Sistemes d'Informació [es] [eng] II  1 6
103053 Sistemes Operatius Avançats [es] [eng] II 1 6
103054 Sistemes Intel·ligents [es] [eng] II 1 4.5
103055 Tècniques d'Avaluació i Proves amb Usuaris [es] [eng] II  1 6
103056 Sistemes Encastats i Ubics [es] [eng] II 2 4.5
103057 Auditoria i Certificació de la Qualitat [es] [eng] I 2 3
103058 Serveis Avançats de Comunicacions [es] [eng] II 2 6
103059 Computació d'Altes Prestacions [es] [eng] II 2 6
103060 Computació Gràfica i Multimèdia [es] [eng] II 2 6
103061 Seguretat en Sistemes Informàtics [es] [eng] II 2 6

 

SEGON CURS (30crèdits)
Codi Assignatura Mòdul Semestre Crèdits
103051 Gestió de la Innovació i de Projectes Tecnològics [es] [eng] I 1 6
  Mòdul de Formació Optativa III 1 12
103075  Treball Final de Màster IV 1 12

Mòdul de formació Optativa

Opció 1: Recerca

Opció 2: Pràctiques en empresa

Opció 3: Mobilitat