Guia docent MINF

MASTER EN ENGINYERIA INFORMATICA

CURS 2011/12

 

   MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA  
               
           PLA 2011     
Codis Assignatures     Tipus Crèdits Quadrimestre
  PRIMER CURS          
103050 Direcció i planificació estratègica d'empreses tecnològiques   OB 6 1
103061 Seguretat en sistemes informàtics   OB 6 1
103054 Sistemes intel·ligents     OB 4,5 1
103053 Sistemes operatius avançats   OB 6 1
103055 Tècniques d' avaluació i proves amb usuaris   OB 6 1
103057 Auditoria i certificació de la qualitat   OB 3 2
103059 Computació d'altes prestacions   OB 6 2
103060 Computació gràfica i multimèdia   OB 6 2
103058 Serveis avançats de comunicacions   OB 6 2
103052 Serveis i sistemes d'informació   OB 6 2
103056 Sistemes empotrats i ubics     OB 4,5 2
               
  OB: Obligatòria     OP: Optativa