Guia docent MIPO

 

MASTER EN INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR

CURS 2010/11

 

  MÀSTER EN INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR  
Codis Assignatures     Tipus Quadrimestre Crèdits ECTS
PRIMER CURS            
12010 Disseny de sistemes interactius   OB 1 5
12002 Disseny gràfic     OB 1r / 2n 3
12003 Disseny industrial     OB 1 2
12006 Edició digital     OB 1 2
12008 Iniciació a l'eng. de la usabilitat i al DCU OB 1r / 2n 3
12007 Iniciació al disseny de sistemes web   OB 1r / 2n 3
12000 Psicologia i factors humans   OB 1r / 2n 3
12001 Sociologia i antropologia     OB 1 2
12009 Tècniques de prototipat     OB 1 3
12004 Tecnologia dels sistemes d'informació   OB 1r / 2n 3
12005 Tecnologies d'interacció.Estils i paradigmes OB 1r / 2n 2
12013 Multiculturalitat i internacionalització   OB 2 2
12012 Proves amb usuaris     OB 2 6
12011 Tècniques d'avaluació de sistemes   OB 2 6
SEGON CURS ITINERARI DE RECERCA         
12034 Introducció a la recerca     OB 1 9
(Cal escollir dues assignatures entre:)        
12035 Computació distribuïda     OB 2 4,5
12036 Criptografia i grafs     OB 2 4,5
12037 Disseny i control de mecanismes   OB 2 4,5
12038 Iniciació a la recerca en IPO   OB 2 4,5
12039 Introducció als sistemes dinàmics   OB 2 4,5
12040 Models de decisió, computació i simulació OB 2 4,5
12041 Seminari de sistemes intel·ligents   OB 2 4,5
12042 Tècniques instrumentals en recerca en energia OB 2 4,5
12014 Treball de final de màster   OB 2 27
SEGON CURS ITINERARI PROFESSIONALITZADOR      
12017 Aula + Empresa dispositius mòbils   OB 1 4
12018 Aula + Empresa laboratori   OB 1 4
12016 Aula + Empresa web     OB 1 4
12015 IPO en el teixit empresarial   OB 1 3
12043 Pràctiques externes     OB 2 30
12044 Treball de final de màster   OB 2 24
               
ASSIGNATURES OPTATIVES (s'han de fer 30 crèdits)      
12022 Fonaments de l’accessibilitat   OP 1 5
12023 Especialització en accessibilitat   OP 1 10
12032 Introducció a la gestió de la comunicació OP 1 5
12033 Especialització en gestió de la comunicació OP 1 10
12020 Fonaments de l’arquitectura de la informació OP 2 5
12021 Especialització en arquitectura de la informació OP 2 10
12024 Introducció als factors humans   OP 2 5
12025 Especialització en factors humans   OP 2 10
               
  OB: Obligatòria     OP: Optativa