Guia docent EI

GUIA DOCENT EI - CURS 07/08

CodisAssignaturesTipusQuadrimestreCrèdits
  PRIMER CURS
51000
Enginyeria del software I [pdf] T 1 6
51003 Arquitectura i enginyeria de computadors I [pdf] T 1 4,5
51005 Xarxes I [pdf] T 1 4,5
51007 Intel·ligència artificial [pdf] T 1 9
51001 Enginyeria del software II [pdf] T 2 6
51004 Arquitectura i enginyeria de computadors II [pdf] T 2 4,5
51006 Xarxes II [pdf] T 2 4,5
51008 Processadors de llenguatge [pdf] T 2 9
 
  SEGON CURS
51002 Enginyeria del software III [pdf] T 1 6
51009 Sistemes Informàtics (Treball de Fi de Carrera) [pdf] T 2 18
 
  Optativitat Bloc: Temes avançats de la informàtica
51027 Equacions diferencials [pdf] O 2 6
51042 Algorismes combinatoris [pdf] O 2 6
51047 Planificació Estratègica de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a l'Empresa [pdf] O 2 3
 
  Bloc: Comerç electrònic i telemàtica
51028 Seguretat computacional [pdf] O 1 6
51029 Protocols criptogràfics [pdf] O 2 6
51030 Plataformes de desenvolupament d'aplicacions de comerç electrònic [pdf] O 2 6
51036 Informació i Codis [pdf] O 2 6
 
  Bloc: Sistemes computacionals
51033 Computació distribuïda i aplicacions [pdf] O 2 6
51046 Simulació d'events discrets [pdf] O 1 6
51035 Tractament i modulació del senyal [pdf] O 1 6
51043 Sistemes intel·ligents [pdf] O 2 6
 
  Bloc: Treball integrat en un grup d'investigació
51013 Treball integrat en un grup d'investigació O Anual 12
51014 Treball integrat en un grup d'investigació I O 1r/2n 6
 
  Bloc: Pràctiques tutelades en empresa
51015 Pràctiques tutelades en empresa O Anual 12
51016 Pràctiques tutelades en empresa I O 1r/2n 6

A:Anual Q:Quadrimestral T:Troncal B:Obligatòria O:Optativa L:Lliure elecció