Guia docent MEPL

GUIA DOCENT MEPL - CURS 09/10

CodisAssignaturesTipusQuadrimestreCrèdits
  PRIMER CURS
11502 Enginyeria del software I B 1 6
11504 Ingel·ligència artificial B 1 9

11505

Introducció al programari lliure B 1 3
11506
Llenguatges interpretats B 1 6
11508
Xarxes I B 1 4,5
11501
Comunitats i projectes B 2 6
11503
Enginyeria de software II B 2 6
11507
Processadors de llenguatge B 2 9
11509
Xarxes II B 2 4,5
 
  SEGON CURS
11500
Aspectes Legals B 1 3
11510 Desenvolupament d'aplicacions i serveis web B 1 6
11511 Enginyeria de software III B 1
11513 Seguretat B   1 6
11514 Solucions lliures en entorns corporatius B 1 6
11515 Treball final de màster B Anual 15
11525 Introducció a la recerca
B 1 9
11526 Computació distribuïda B 2 4,5
11527 Criptografia i grafs B 2 4,5
11528 Disseny i control de mecanismes B 2  4,5
11529 Iniciació a la recerca IPO B 2 4,5
11530 Introducció als sistemes dinàmics
B 2 4,5
11531 Models de decisió, computació i simulació B 2 4,5
11532 Seminari de sistemes intel.ligents
B 2 4,5
11533 Tècniques instrumentals en recerca de energia
B 2 4,5
 
  Optativitat: BLOC: COMERÇ ELECTRÒNIC I TELEMÀTICA
11537
Criptografia i codificació amb SAGE O 1 6
11539
Projectes i tendències en programari lliure O 2 6
11538
Comerç Electrònic O 2 6
11534 Anàlisi de la web: mètodes matemàtics i algorímics
O 2 6
 
  BLOC: SISTEMES COMPUTACIONALS
11516
Computació distribuida i aplicacions O 2 6
11521
Sistemes intel·ligents O 2 6
 
  BLOC: OPORTUNITATS EN NEGOCI DE PROGRAMARI LLIURE
11524
Oportunitats de negoci en programari lliure O 1 6
         
  BLOC: PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA      
11535 Pràctiques Tutelades en Empresa I O 2 6
11536 Pràctiques Tutelades en Empresa II O 2 6

A:Anual Q:Quadrimestral T:Troncal B:Obligatòria O:Optativa L:Lliure elecció