Guia docent MEPL

MÀSTER EN ENGINYERIA DEL PROGRAMARI LLIURE - CURS 10/11

 

PRIMER CURS ( PLA 2010)

Codis  Assignatures                                                                 Tipus  Quadrimestre Crèdits
14203 Implantació d'aplicacions i solucions en software lliure   OB        1           6     
14200 Introducció al software lliure i aspectes legals OB 1 6
14204 Llenguatges de programació dinàmics   OB 1 6
14201 Models de desenvolupament i gestió de projectes de software lliure OB 1 6
14202 Models i oportunitats de negoci en software lliure OB 1 6
14208 Pràctiques externes     OB 2 9
14209 Treball de final de màster   OB 2 12
               
  ASSIGNATURES OPTATIVES (cal escollir 9 crèdits)      
14206 Arquitectures i models de servei en software lliure OP 2 4,5
14205 Eines i plataformes lliures actuals   OP 2 4,5
14207 Treball integrat en projectes reals FOSS OP 2 9
         
  SEGON CURS (PLA 2006)
Codis
Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits
11500
Aspectes Legals B 1 3
11510 Desenvolupament d'aplicacions i serveis web B 1 6
11511 Enginyeria de software III B 1 6
11513 Seguretat B 1 6
11514 Solucions lliures en entorns corporatius B 1 6
11515 Treball final de màster  B Anual 15
11525 Introducció a la recerca
B 1 9
11526 Computació distribuïda  B 2 4,5
11527 Criptografia i grafs  B 2 4,5
11528 Disseny i control de mecanismes B 2 4,5
11529 Iniciació a la recerca IPO B 2 4,5
11530 Introducció als sistemes dinàmics B 2 4,5
11531 Models de decisió, computació i simulació B 2 4,5
11532 Seminari de sistemes intel·ligents
B 4,5
11533 Tècniques instrumentals en recerca de energia
B 2 4,5
 
  Optativitat: BLOC: COMERÇ ELECTRÒNIC I TELEMÀTICA
11537
Criptografia i codificació amb SAGE O 1 6
11539
Projectes i tendències en programari lliure O 2 6
11538
Comerç Electrònic O 2 6
11534 Anàlisi de la web: mètodes matemàtics i algorísmics
O 2 6
11519 Protocols Criptogràfics O 2 6
 
  BLOC: SISTEMES COMPUTACIONALS
11516
Computació distribuïda i aplicacions O 2 6
11521
Sistemes intel·ligents O 2 6
 
  BLOC: OPORTUNITATS EN NEGOCI DE PROGRAMARI LLIURE
11524
Oportunitats de negoci en programari lliure O 1 6
 
  BLOC: PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA      
11535 Pràctiques Tutelades en Empresa I O 2 6
11536 Pràctiques Tutelades en Empresa II O 2 6

A:Anual Q:Quadrimestral T:Troncal B:Obligatòria O:Optativa L:Lliure elecció