Sol·licitud Enginyeria Industrial definitiva

 Descarregar Pdf

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única, diferenciada per a les titulacions que s'ofereixen a Lleida i les que s'ofereixen a Igualada:

El tronc comú conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos, però, abans de matricular cap assignatura de 3r curs, l'estudiant ha de decidir la titulació que voldrà finalitzar, i demanar el canvi a la titulació definitiva escollida.

Un cop tancades les actes de l'actual curs, i quan l'estudiant estigui segur que per al proper any acadèmic vol matricular alguna assignatura de tercer, ho ha de sol·licitar. L'estudiant que no ho demani, no podrà matricular assignatures de 3r curs.

 Per demanar-ho cal emplenar la sol·licitud corresponent, depenent del Tronc Comú on s'estigui matriculat:Un cop emplenada i signada correctament, s'ha de portar a la Secretaria Acadèmica del campus corresponent. També es pot enviar la sol·licitud escanejada, a:


Aquest enviament s'ha de fer, obligatòriament, des del correu electrònic de l'estudiant a la UdL.


Per a la matrícula del curs 2023-2024, es podrà demanar fins al dia 19 de juliol de 2023.

 

   Darrera modificació: