Sol·licitud Enginyeria Industrial definitiva

 Descarregar Pdf

Tronc comú graus en enginyeria industrial

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior, fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única, diferenciada per a les titulacions que s'ofereixen a Lleida i les que s'ofereixen a Igualada:

El tronc comú conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos, però, abans de matricular cap assignatura de 3r curs, l'estudiant ha de decidir la titulació que voldrà finalitzar, i demanar el canvi a la titulació definitiva escollida.

Un cop tancades les actes de l'actual curs, i quan l'estudiant estigui segur que per al proper any acadèmic vol matricular alguna assignatura de tercer, ho ha de sol·licitar. L'estudiant que no ho demani, no podrà matricular assignatures de 3r curs.

 Per demanar-ho cal emplenar la sol·licitud corresponent, depenent del Tronc Comú on s'estigui matriculat:Un cop emplenada i signada correctament, s'ha de portar a la Secretaria Acadèmica del campus corresponent. També es pot enviar la sol·licitud escanejada, a:


Aquest enviament s'ha de fer, obligatòriament, des del correu electrònic de l'estudiant a la UdL.


Per a la matrícula del curs 2024-2025, es podrà demanar fins al dia 18 de juliol de 2024.

 

Programa Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS) Industrials

A partir del curs 2023-2024, els estudiants poden accedir per preinscripció al Programa Acadèmic de Recorregut Successiu (PARS) en Enginyeria Industrial que s'imparteix al campus de Lleida.

Un cop tancades les actes de l'actual curs, i quan l'estudiant estigui segur que per al proper any acadèmic vol matricular alguna assignatura de segon, ha de sol·licitar quina enginyeria industrial vol cursar. L'estudiant que no ho demani, no podrà matricular assignatures de 2n curs.

Per demanar-ho cal emplenar la Sol·licitud PARS Industrials - enginyeria definitiva


Un cop emplenada i signada correctament, s'ha de portar a la Secretaria Acadèmica del Campus de Lleida. També es pot enviar la sol·licitud escanejada, aeps.secretariacentre@udl.cat

Aquest enviament s'ha de fer, obligatòriament, des del correu electrònic de l'estudiant a la UdL.


Per a la matrícula del curs 2024-2025, es podrà demanar fins al dia 18 de juliol de 2024.

 

   Darrera modificació: