Sol·licitud d'avaluació alternativa

 Descarregar Pdf

D'acord amb la Normativa de l'avaluació i la qualificació de la docència en els Graus i Màsters a la UdL, per tal de facilitar a l’estudiant poder compaginar l’estudi amb el desenvolupament d’activitats laborals –fet que la naturalesa de l’avaluació contínua fa difícil–, l’estudiant que ho desitgi tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua a l’inici de curs (si l’assignatura en qüestió la té com a sistema avaluador), i tindrà dret a la realització d’una avaluació alternativa (mitjançant un examen, presentació de treball o treballs o qualsevol altre sistema que determini el professor o professora responsable de l’assignatura).

No es podrà realitzar l’avaluació alternativa d’assignatures corresponents a pràctiques acadèmiques externes curriculars.

Termini

Es podrà sol·licitar durant les dues primeres setmanes d'inici de classes de cada quadrimestre.

Sol·licitud

La sol·licitud d'avaiació alternativa s'ha de demanar presentant electrònicament la sol·licitud corresponent, seguint les instruccions que trobareu a:

SOL·LICITUDS ELECTRÒNIQUES CENTRES PROPIS UdL

 Documentació que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud d'avaluació alternativa:

  • Contracte de treball vigent
  • Informe de vida laboral
   Darrera modificació: