Matrícula del Treball Integrat en Grup d'Investigació

Informació per la matrícula del de l'assignatura de Treball Integrat en Grup d'Investigació.

 Descarregar Pdf

Per cursar l'assignatura de Treball Integrat en Grup d'Investigació cal posar-se d'acord amb un professor vinculat a un grup de recerca de la UdL i signar el document de proposta de candidat.

Termini per fer la matrícula: fins al 15 de febrer de 2024.

L'ampliació de matrícula s'ha de demanar presentant electrònicament la sol·licitud corresponent seguint les instruccions que trobareu a:

SOL·LICITUDS ELECTRÒNIQUES CENTRES PROPIS UdL

Un cop acabades les assignatures, el professor responsable omple l'acta d'avaluació i la fa arribar al coordinador del màster. Aquesta acta es pot demanar al mateix coordinador o a la Secretaria del Centre.

   Darrera modificació: