Sol·licitud de permanència

 Descarregar Pdf

Si has incomplert algun dels aspectes previstos a la Normativa de Permanència vigent, de la qual posem un resum a continuació, pots fer una sol·licitud al rector de la UdL perquè et doni una nova oportunitat per a superar el curs o l'assignatura que no has superat en el termini previst.  

Cal que facis la sol·licitud omplint el formulari que trobaràs a:

SOL·LICITUD DE PERMANÈNCIA

 

 Resum dels principals aspectes que regula la Normativa en relació al rendiment acadèmic i anys de permanència que s'han de complir en els estudis de grau i màster a la UdL:

  GRAUS MÀSTERS DOBLES GRAUS OBSERVACIONS 
 

TEMPS COMPLET

TEMPS PARCIAL

     

CRÈDITS A SUPERAR

1r ANY

      12

        6

     1/3 dels crèdits matriculats

          18

----------------

CRÈDITS SUPERATS

2n ANY

(en total)

        36

        18

----------------

           42

----------------

CRÈDITS SUPERATS

3r ANY

(en total)

         60

        36

----------------

            72

----------------

ANYS DE PERMANÈNCIA A LA TITULACIÓ

 

Per poder superar la titulació els estudiants tenen:

ESTUDIANTS A TEMPS COMPLET:  el doble dels anys que consten al pla d’estudis

ESTUDIANTS A TEMPS PARCIAL: el triple dels anys que consten al pla d’estudis

ESTUDIANTS DEL DOBLE GRAU: el doble dels anys que consten a l’itinerari curricular conjunt

 

----------------

PERMANÈNCIA PER ASSIGNATURA

Per superar cadascuna de les assignatures l'estudiant disposarà de 3 cursos acadèmics. El “No presentat” en l’acta d’avaluació d’una assignatura no es té en compte a l’efecte del còmput dels tres anys.

----------------

 

   Darrera modificació: