Modificació/Ampliació de matricula

 Descarregar Pdf

Terminis oficials

Si un cop feta la matrícula us adoneu que hi ha algun error, o voleu fer una ampliació, podeu fer la modificació en els següents terminis:

GRAUS:

  • 20 i 21 de setembre de 2023
  • 4 i 5 d'octubre de 2023

 MÀSTERS:

  •  4 i 5 d'octubre de 2023

La modificació dins d'aquests terminis no cal demanar-la i es fa per Internet en el següent enllaç. La contrasenya és la mateixa que la d'accés al Campus Virtual, i no cal sol·licitar dia i hora.

També es pot ampliar la matrícula, sense recàrrec, durant els 3 dies següents a la recepció d’una resolució de reconeixement de crèdits. La sol·licitud s'ha de fer tal com s'indica més avall.

 

Modificació/ampliació fora dels terminis oficials:

Fora d'aquests terminis, per a cada modificació i/o ampliació de matrícula acceptada pel Centre, s'haurà d'abonar el recàrrec per modificació, tal com preveu per a aquest concepte el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 

Sol·licitud

Les modificacions/ampliacions s'han de demanar presentant electrònicament la sol·licitud corresponent seguint les instruccions que trobareu a:

SOL·LICITUDS ELECTRÒNIQUES CENTRES PROPIS UdL

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: