Trasllat d'expedient

 Descarregar Pdf

Trasllat d'expedient d'entrada

Els estudiants que accediu per la Preinscripció Universitària a una titulació de Grau de l'EPS, i esteu o heu estat matriculats en alguna altra titulació a la nostra Universitat o en una altra, heu de demanar el trasllat d'expedient al vostre Centre d’origen. També haureu de demanar una còpia del vostre expedient acadèmic.

Cal que tingueu en compte que aquest tràmit tanca l'expedient dels estudis d'origen; per tant, no podreu continuar-los.

Per poder fer la matrícula a la nostra Escola haureu de portar el justificant d'haver abonat els drets de trasllat i la còpia de l'expedient.

Trasllat d'expedient de sortida

Els estudiants que esteu matriculats en una titulació de grau de l’Escola Politècnica Superior i voleu canviar de titulació, ja sigui per anar a una altra de l'EPS o d'algun altre Centre o Universitat, heu de demanar el trasllat d'expedient de sortida. Aquest tràmit és imprescindible abans de fer la matrícula a la titulació on voleu anar, ja que a la nova titulació se us demanarà que aporteu el trasllat.

Per demanar el trasllat d'expedient de sortida, heu d'adjuntar el justificant d'haver estat admesos a una altra titulació.

El trasllat d'expedient de sortida s'ha de demanar presentant electrònicament la sol·licitud corresponent seguint les instruccions que trobareu a:

Trasllat directe d'expedient

Els estudiants que voleu matricular-vos en una titulació de grau de l’Escola Politècnica Superior i esteu o heu estat matriculats en una altra titulació a la nostra Universitat o en una altra, podeu demanar el trasllat directe del vostre expedient, sense fer preinscripció, sempre que se us reconegui un mínim de 30 crèdits del grau de l'EPS que voleu cursar. Si no és així, caldrà sol·licitar l'accés pel procés general de preinscripció de la Generalitat de Catalunya.

Criteris d'admissió per trasllat directe en un grau de l'Escola Politècnica Superior.

El termini per sol·licitar el trasllat directe d'expedient per al curs 2023-2024 és del 2 al 15 de maig de 2023.

 

El trasllat directe d'expedient s'ha de demanar presentant electrònicament la sol·licitud de trasllat a l'EPS corresponent seguint les instruccions que trobareu a:

SOL·LICITUDS ELECTRÒNIQUES CENTRES PROPIS UdL

La Direcció del Centre resoldrà, per delegació del rector, d'acord amb els criteris vigents.

Un cop rebeu la resposta de l’acceptació, cal que la porteu a la Universitat d’origen i que demaneu el trasllat d’expedient. Aquest trasllat l’heu de portar per poder fer la matrícula a la nostra Escola.

   Darrera modificació: