Renúncia d'assignatures

 Descarregar Pdf

Podeu demanar renúncia de les assignatures que finalment decidiu no cursar, si la renúncia no afecta a assignatures d'obligatòria matriculació per normativa. La renúncia no comporta la devolució de l’import abonat.

Les assignatures a les quals renuncieu no tindran cap efecte acadèmic ni de permanència i no es computaran a efectes econòmics de recàrrec per als cursos següents.

Recordeu que no es pot renunciar a assignatures d'obligatòria matriculació, per exemple:

  • Assignatures de cursos inferiors a altres que continuen matriculades.
  • Assignatures que siguin corequisits d'altres que continuen matriculades.

Terminis

Els terminis per sol·licitar la renúncia a les assignatures dels graus i màsters són els següents:

  • Assignatures de 1r quadrimestre: fins al 4 de novembre de 2023
  • Assignatures de 2n quadrimestre i TFG/TFM: fins al 9 de març de 2024

Sol·licitud

La renúncia a les assignatures s'ha de demanar presentant electrònicament la sol·licitud corresponent seguint les instruccions que trobareu a:

   Darrera modificació: