Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Oferta assignatures curs 2022-2023

 Descarregar Pdf

 

 

Codi

Assignatures

Titulació

Quadrimestre

Crèdits

Torn

 

 

PRIMER CURS

 

   

 

*

102101

Càlcul

GEM-GEES

 1  9

Matí / Tarda /Matí

*

102106

Expressió gràfica I

GEM-GEES

 1  9

Matí / Tarda /Matí

*

102104

Física I

GEM-GEES

 1  6

Matí / Tarda /Matí

*

102107

Química

GEM-GEES

 1  6

Matí / Tarda /Matí

*

102100

Àlgebra lineal

GEM-GEES

 2  6

Matí / Tarda /Matí

*

102113

Ciència dels materials

GEM-GEES

 2  6

Matí / Tarda /Matí

*

102105

Física II

GEM-GEES

 2  6

Matí / Tarda /Matí

*

102109

Fonaments d'informàtica

GEM-GEES

 2  6

Matí / Tarda /Matí

*

102108

Organització d'empreses

GEM-GEES

 2  6

Matí / Tarda /Matí

 

 

 

 

   

 

 

 

SEGON CURS

 

   

 

*

102112

Mecànica de fluids

GEM-GEES

 1  6

Matí / Tarda /Matí

*

102116

Fonaments d'enginyeria elèctrica

GEM-GEES 

 1  6

 Matí / Tarda

*

102102

Mètodes numèrics

GEM-GEES 

 1  6

 Matí / Tarda /Matí

*

102118

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

GEM-GEES 

 1  6

 Matí / Tarda /Matí

*

102110

Teoria de mecanismes

GEM-GEES 

 1  6

 Matí / Tarda /Matí

*

102115

Automatització industrial

GEM-GEES 

 2  6

 Matí / Tarda /Matí

*

102114

Fonaments d'enginyeria electrònica

GEM-GEES 

 2  6

 Matí / Tarda /Matí

*

102111

Enginyeria tèrmica I

GEM-GEES 

 2  6

 Matí / Tarda /Matí

*

102103

Mètodes estadístics

GEM-GEES 

 2  6

 Matí / Tarda /Matí

 

102141

Recursos energètics renovables

GEES

 2 6

Matí

             
     TERCER CURS        
   102142  Avaluació de l'impacte ambiental  GEES  1  6  Tarda
   102149  Eficiència i control energètic  GEES  1  6  Tarda
   102301  Enginyeria tèrmica 2  GEM-GEES  1  6  Tarda
   102117  Organització de la producció  GEM-GEES  1  6  Tarda
   102146  Utilització de l'energia elèctrica GEES  1  6  Tarda  
   102304  Càlcul i disseny de màquines  GEM  2  6  Tarda
   102305  Elasticitat i resistència de materials I  GEM  2  6  Tarda
   102302  Enginyeria de fluids  GEM-GEES  2  6  Tarda
   102307  Estructures i construccions industrials  GEM  2  6  Tarda
   102310  Expressió gràfica II  GEM  2  6  Tarda
             

(*)

 Per a aquestes assignatures hi haurà torn de matí i torn de tarda a escollir. Les places s'assignaran per ordre de matrícula.

 

   Darrera modificació: