Dipòsit / lectura del Treball de Fi de Grau / Màster (TFG-TFM)

Informació Treball de Fi de Grau/Màster (TFG/TFM)

 Descarregar Pdf

Dipòsit TFG/TFM

Per tal de dipositar el vostre TFG/TFM cal que seguiu els passos que s'expliquen a continuació:

PAS 1

Un cop l'estudiant i el director/codirector del treball acorden que es pot fer el dipòsit, sempre que l'estudiant compleixi els requisits per poder fer la lectura, l'estudiant envia, des del correu d'alumne de la UdL, a la secretaria de l'EPS a Lleida* / gestió acadèmica a Igualada*, amb còpia al director/codirectors del treball, :

  1. Una còpia digital del treball en format PDF. També es pot fer arribar amb un enllaç a un fitxer emmagatzemat al núvol.
  2. Un resum de treball en format PDF seguint aquesta plantilla.

A l'assumpte del correu ha de constar el nom i cognoms de l'estudiant.

Al principi del treball s'hi ha de posar una portada:  Portada per a TFG o bé Portada per a TFM

*Campus de Lleida: eps.tfg-tfm@udl.cat / *Campus d'Igualada: igualada.academic@udl.cat

Cal descarregar aquest document "Portada", emplenar-lo correctament i passar-lo a PDF. Un cop fet això, cal ajuntar la portada i el treball que heu de dipositar, en un únic PDF. Ho podeu fer amb alguna de les eines existents que ho permeten: Adobe Acrobat Pro, o qualsevol de les que es poden trobar online, com per exemple: (1), (2), (3), (4)...)

ATENCIÓ!  SI EL VOSTRE TFG/TFM...

- CONTÉ Fitxers adjunts:  s'enviaran comprimits en format TGZ, ZIP o RAR.

- CONTÉ Plànols:  s'entregaran en format paper, i en la mida adient per a la seva visualització, a cada membre titular del tribunal.

- EXCEDEIX  la mida màxima permesa d'enviament del correu UdL:  s'utilitzarà una plataforma d’emmagatzematge al núvol per enviar-lo mitjançant un enllaç de descàrrega (millor Dropbox o Google Drive, ja que així l'enllaç no caduca).

PAS 2

L'estudiant i el director/codirector del Treball emplenen i signen la següent documentació i la fan arribar en paper (amb signatures manuscrites originals) o per correu electrònic (amb signatures electròniques vàlides) a la secretaria de l'EPS a Lleida* / gestió acadèmica a Igualada*:

  1. Breu memòria descriptiva del Treball per dipositar-lo a la Biblioteca [pdf]  indica link exterior
  2. Autorització d'estudiant i director per dipositar una còpia del treball al Repositori Institucional de la UdL i per introduir el treball a RECERCAT:
  3. Acceptació o renúncia a presentar-se a un dels premis de TFG-TFM que atorga l'EPS [pdf]  indica link exterior

*Campus de Lleida: eps.tfg-tfm@udl.cat / *Campus d'Igualada: igualada.academic@udl.cat

PAS 3

El director/codirector del Treball ha d'emplenar el document de proposta del tribunal, on ha consensuat el dia i l'hora de la defensa del treball amb els membres que proposa. Aquest document es pot trobar en el següent enllaç:

Cal descarregar l'arxiu a l'ordinador (requisits: Adobe Reader 10.0 ), omplir les dades que falten i guardar l'arxiu de nou

  • El director/codirector del treball ha de reservar l'aula o, si la defensa és de forma virtual, ha de crear la sessió dins de l'eina de videoconferència del campus virtual.
  • El director/codirector del treball l'envia per correu electrònic a l'estudiant i al coordinador de la titulació.
  • Si el coordinador hi dona el vistiplau l'envia per correu electrònic a la secretaria de l'EPS a  Lleida* / gestió acadèmica a Igualada*.
  • Des de la Secretaria de l'EPS a Lleida / gestió acadèmica a Igualada es fa arribar una còpia digital del Treball en format PDF o l'enllaç al fitxer emmagatzemar al núvol, amb els fitxers associats, si n'hi ha, al director/codirectors del Treball, als membres del tribunal, amb còpia al coordinador de la titulació i a l'estudiant.

Es considerarà dipositat el TFG/TFM quan tota aquesta documentació digital i en paper arribi correctament emplenada i signada, si cal, a la secretaria de l'EPS a Lleida / gestió acadèmica a Igualada.

Un cop fet tot el dipòsit correctament, han de passar 5 dies hàbils per poder fer la defensa del Treball.

*Campus de Lleida: eps.tfg-tfm@udl.cat / *Campus d'Igualada: igualada.academic@udl.cat

Informació molt important

Tots els correus electrònics s'han de fer des dels correus UdL dels implicats, han de tenir el nom i cognoms de l'estudiant a l'assumpte i l'estudiant ha d'estar en còpia.


L’adreça electrònica específica de la Secretaria per als tràmits corresponents al TFG o al TFM és:


Podeu consultar les adreces electròniques dels coordinadors de cada titulació AQUÍ


Es comptarà una proposta entregada, o un dipòsit de treball fet, si arriba a la Secretaria entre dilluns a les 9:00h i divendres a les 14:00h (descomptant els dies festius i els no lectius). Si un treball s’envia fora d’aquests horaris, es comptarà dipositat el dia següent hàbil, sempre dins de l’horari esmentat.

 

Pròximes lectures TFG/TFM

Les lectures dels TFG/TFM es publiquen a l'apartat Agenda de la pàgina principal de la web de l'Escola Politècnica Superior

   Darrera modificació: